Catalan, Austrian German, Brazilian Portuguese, Portugal Portuguese Native Speakers

Աշխատանքի պայմաններ՝ Ֆրիլանս

Կատեգորիա՝ Օտար լեզու

Աշխատանքի տեսակը՝ Կես դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Այս աշխատանքի հայտարարության ժամկետը լրացել է։