Praemium RA LLC

80619 Ընկերության էջի դիտումներ

71 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

158 ընդհանուր աշխատանքներ

Praemium is a wealth management solution provider with offices in Australia, the UK, Jersey, Armenia, Hong Kong and Shenzhen. The Company administers in excess of 300,000 investor accounts covering approximately 80 billion dollars in funds globally, and currently provides services to approximately 700 financial institutions and intermediaries. Find more at: www.praemium.com.au

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատակիցների քանակը` 200-500

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Ճկուն աշխատաժամեր
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Զվարճանքի ժամ
Սպորտային փաթեթ
13-րդ աշխատավարձ
Բիզնես գործուղումներ
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Գլոբալ բիզնես ճանապարհորդական ապահովագրություն

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն