Remi Soft LLC

3098 Ընկերության էջի դիտումներ

27 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

12 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2020

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 27 Նիկողայոս Տիգրանյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Արտոնությունների փաթեթ

Տարեկան պարգևավճար
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ

Կոնտակտներ

27 Նիկողայոս Տիգրանյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն