VIP Prodaction

1085 Ընկերության էջի դիտումներ

5 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

1 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Մարքեթինգ/Գովազդ/ PR
Ընկերության տեսակը` Այլ

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 14/3 Nikifore Irbakhi Street, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Ծանոթացիր մեր ընկերության հետ

Անցե՛ք հղմամբ և ծանոթացե՛ք VIP Production ընկերության գործունեության հետ   ՍԵՂՄԻ՛Ր ԱՅՍՏԵՂ 

Անցե՛ք հղմամբ և ծանոթացե՛ք VIP Production-ի այլ ծառայությունների հետ  ՍԵՂՄԻ՛Ր ԱՅՍՏԵՂ  

Անցե՛ք հղմամբ և ծանոթացե՛ք UDS հավելվածի հետ   ՍԵՂՄԻ՛Ր ԱՅՍՏԵՂ 

 

Արտոնությունների փաթեթ

Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Պարգեվատրման համակարգ

Կոնտակտներ

14/3 Nikifore Irbakhi Street, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37444488500