Դասվար

Դիմել հիմա

Վերջնաժամկետ՝ 24 Ապրիլ 2023

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Կրթություն

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

«Այբ» դպրոցի դասվարն ուսուցչությունը համարում է իր կոչումը, իսկ կրթությունը՝ ոչ միայն անձ ձևավորելու, այլև Հայաստանի ապագան կերտելու գրավական։ Նա խորությամբ տիրապետում է իր առարկային և առարկայի դասավանդման յուրահատկություններին, ունի անհրաժեշտ մանկավարժական գիտելիքներ և հմտություններ, գիտի աշակերտի տարիքային առանձնահատկություններն ու հոգեբանությունը, հաջողությամբ օգտագործում է ՏՀՏ-ն դասավանդման մեջ։ Ուսուցման ընթացքում կարողանում է խթանել աշակերտների սովորելու կարողություններն ու հմտությունները, հոգ է տանում աշակերտների դաստիարակության, արժեհամակարգի ձևավորման մասին։ Դասվարի նպատակն է հասկանալ յուրաքանչյուր աշակերտի անհատական կարիքները և տարբեր մոտեցումներ ու կրթական գործիքներ կիրառել աշակերտների ոգևորությունը, ուսումնական շահադրդվածությունը և սովորելու նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացնելու համար: «Այբ» դպրոցի դասվարից ակնկալվում է հանդես գալ որպես «Այբ» դպրոցի առաքելության կրող և աշխատել համաձայն դպրոցի որդեգրած արժեքների ու սկզբունքների։

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Դասավանդել մայրենի, մաթեմատիկա և տեխնոլոգիա առարկաները
 • Հետևողականորեն նպաստել «Այբ» դպրոցի աշակերտի՝ որպես անհատի ձևավորմանն ու կերտմանը, նրա մեջ արժեքային համակարգի ձևավորմանը՝ հիմնվելով «Այբ»-ի աշակերտի նկարագրի սկզբունքների վրա, ստեղծել կրթական այնպիսի միջավայր, որտեղ դասվարը կրթում ու դաստիարակում է աշակերտին սեփական արարքների օրինակով և վայելուչ պահվածքով
 • Ցուցաբերել հոգածու վերաբերմունք աշակերտի նկատմամբ, ուշադիր լինել նրա պահվածքին ու կարգապահությանը, հոգ տանել նրա առողջության ու անվտանգության մասին
 • Առավոտյան դիմավորել, իսկ դասերից հետո ճանապարհել աշակերտներին
 • Հարգել և պաշտպանել աշակերտի իրավունքներն ու ազատությունը, պատիվն ու արժանապատվությունը
 • Բացահայտել, դիտարկել, հետազոտել և գնահատել աշակերտի ուսումնառության ընթացքում նկատված կրթական կարիքները
 • Կազմակերպել և անցկացնել անհատական հանդիպումներ աշակերտների հետ
 • Հիմնական դասերից հետո հեքիաթներ կարդալ, խաղեր խաղալ, մուլտդիտումներ կազմակերպել, աշակերտների հետ հավաքել դասասենյակը, աշակերտներին ներգրավել այլ կրթական զբաղմունքների մեջ
 • Վերահսկել աշակերտներին դասամիջոցներին, կազմակերպել խաղեր
 • Զարգացնել աշակերտների ինքնուրույնությունը, նախաձեռնողականությունը և ստեղծագործական ունակությունները` հաշվի առնելով յուրաքանչյուրի անհատական կարողությունները
 • Դպրոցում ընդունված կարգով և նախատեսված ժամկետներում ներկայացնել հաշվետվություն աշակերտների ուսումնական առաջընթացի, հմտությունների, կարողությունների ու պահվածքի վերաբերյալ
 • Համագործակցել մյուս դասավանդող դասվարների, դպրոցի հոգեբանների և աշակերտական համայնքի համակարգողների հետ աշակերտների կրթության և դաստիարակության հարցում
 • Վարել ծնողների հետ նամակագրություն, մշտապես տրամադրել աշակերտների առաջադիմության վերաբերյալ տեղեկույթ
 • Գրանցել աշակերտների հաճախումները համապատասխան հարթակներում, փաստաթղթերում, անհրաժեշտության դեպքում վերահսկել
 • Կազմել դասավանդվող առարկաների նկարագրերն ըստ դպրոցի սահմանած ձևաչափի, կազմել դասապլաններ, նախապատրաստել դասերը և ուսումնառությունն իրականացնել ըստ ուսումնական ծրագրի, կազմել տարաբնույթ առաջադրանքներ, կատարել ձևավորող և ամփոփիչ գնահատում
 • Ուսուցանել հաշվի առնելով աշակերտների կրթական կարիքները, տարիքային առանձնահատկությունները, առանձին աշակերտների ու աշակերտական խմբերի կարողություններն ու ձեռքբերումները
 • Լիարժեք մասնակցել քննարկումներին, դպրոցի ուսուցչական և աշխատանքային խորհրդակցություններին
 • Ուսումնասիրել, վերանայել ու մշակել առարկայական ծրագրերի բովանդակությունը, մասնակցել գնահատման քաղաքականության և ընթացակարգերի քննարկմանն ու մշակմանը
 • Պատրաստել տարրական դպրոցի ուսումնաօժանդակ նյութեր, վերանայել և թարմացնել դրանք
 • Մասնակցել փոխադարձ դասալսումների՝ փորձի փոխանակման նպատակով, տալ և ստանալ դիտարկումներ ու մեկնաբանություններ աշխատանքի վերաբերյալ
 • Համագործակցել դպրոցի մանկավարժական, ծնողական համայնքների, ինչպես նաև դպրոցի այլ աշխատողների հետ՝ հանդիսանալով կապող և համախմբող օղակ
 • Կազմակերպել և իրականացնել դպրոցական և/կամ դասարանական միջոցառումներ, էքսկուրսիաներ
 • Մասնակցել դպրոցի համայնքային միջոցառումների կազմակերպմանը, դպրոցական համաժողովներին, դպրոցի ընդհանուր հանդիպումներին, ծնողական հանդիպումներին, ունենալ սեփական ներդրումը դպրոցի համայնքաշինության գործընթացում
 • Մասնակցել կրթական տարբեր դասընթացների, շարունակաբար զբաղվել մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների զարգացմամբ, կատարել սեփական փորձառության հետազոտություններ
 • Հետևել դպրոցի կանոնադրական ու ներքին իրավական փաստաթղթերին և աշխատանքը կազմակերպել ըստ այդ փաստաթղթերով սահմանված պահանջների

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն՝ տարրական դասարանների մանկավարժի որակավորմամբ
 • Տարրական դասարաններում դասավանդելու առնվազն չորս տարվա փորձ
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • Առարկայական պատշաճ գիտելիքներ և դասավանդման գործնական հմտություններ
 • Դասարանի կառավարման գիտելիքներ և հմտություններ
 • Սեփական մանկավարժական փորձառությունը վերլուծելու և գնահատելու կարողություններ
 • Նորարար և ստեղծագործական մոտեցում
 • Արագ արձագանքելու և միաժամանակ մի քանի անելիքի վրա կենտրոնանալու կարողություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Հոգատարություն
 • Համբերատարություն
 • Հուզական բանականություն
 • Վերլուծական մտածելակերպ
 • Համակարգչային հմտություններ և ուսումնառության մեջ արդի տեխնոլոգիաների կիրառում
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Չսահմանված

Լրացուցիչ տեղեկություն

Դիմեք օնլայն staff.am-ի միջոցով և հետևեք ձեր դիմումի ողջ ընթացքին։

Դիմել հիմա

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Ինչպես գտնել աշխատանք 1 click-ով

«Այբ» դպրոցի ՄՌԿ բաժնի ղեկավար Գոհար Հովհաննիսյանը staff.am-ի մասին

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Բարի գալուստ «Այբ» դպրոց

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Օտար լեզվի դասընթացներ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Անվճար սնունդ / կտրոններ
Անվճար կայանում
Բժշկական ապահովագրություն
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://aybschool.am/

Հեռախոսահամար` +37494546498

Հասցե՝ Թբիլիսյան խճուղի 11/11, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Այբ դպրոց սոց․ կայքերում