Email marketing specialist

Վերջնաժամկետ՝ 20 Մայիս 2021

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Այլ ՏՏ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Dedicated Vision LLC is looking for the Email Marketing Specialist.

The Email Marketing Specialist’s responsibilities include coordinating, creating and deploying emails that utilize best practices to drive continuous improvement for all email marketing programs.

The Email Marketing Specialist works through clients’ changing business needs and requirements while keeping email marketing current.

This position requires the ability to work collaboratively in a dynamic environment serving as a cross-departmental marketing resource.

Աշխատանքային պարտականություններ

Responsibilities include:

 • Assisting with the end-to-end management of lifecycle marketing programs, including campaign ideation, creation, deployment, testing, optimization, analysis and reporting.
 • Creating unique and compelling content, calls to action, subject lines across several industries.
 • Assisting with ongoing email marketing platforms optimizations.
 • Performing day-to-day lifecycle marketing activities including, but not limited to, campaign set-up, segmentation, scheduling, QA testing, tagging and deployment of one-time, recurring, triggered and dynamic content-driven campaigns.
 • Deploy A/B tests to drive the most effective ROI and incremental lift throughout the entire funnel.
 • Executing changes and optimizations to our existing automated campaigns as well as developing new automated campaigns based on customer insights and subsidiary feedback.
 • Proactively troubleshooting technical issues related to HTML templates, list segmentation, automation flows, forms, and all other aspects associated with email and campaign execution.

Անհրաժեշտ հմտություններ

Requirements:

 • Experience in email marketing
 • Solid project management skills -  prioritization, planning, time-management, accuracy, punctuality.
 • Attention to detail is critical.
 • High sense of responsibility. 
 • The ability to work in a fast-paced environment. 
 • Strong skills in written English.
 • Proficiency with basic HTML & CSS.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Կրտսեր

Աշխատավարձ: 310000 AMD - 350000 AMD Գրանցված

Լրացուցիչ տեղեկություն

Դիմեք օնլայն staff.am-ի միջոցով և հետևեք ձեր դիմումի ողջ ընթացքին։

Մասնագիտական հմտություններ

Email Մարկետինգ

Անձնական հմտություններ

Email պլանավորում

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։