Flutter Developer

Վերջնաժամկետ՝ 13 Ապրիլ 2023

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

The client is a telemedicine company. A comprehensive digital solution developed by their technicians enables new models of patient care. The basic principle of operation is patient-doctor communication via secure video channels. The company provides emergency teleconferencing assistance to patients in more than 40 states, and powers telehealth solutions for over 240 health systems comprised of 2,000 hospitals and 55 health plan partners.
This charter extends to all software projects that run in a browser. This includes internal management and debugging tools, user-facing single-page applications, web applications, embeddable applications, and the home-grown and third-party libraries that power each of those applications.
As a Mobile App Developer, you will be responsible for developing high-quality, user-friendly consumer mobile applications for healthcare.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Develop high-quality mobile applications using the Flutter framework
 • Collaborate with cross-functional teams to gather requirements, design, and develop features
 • Write clean, maintainable, and well-documented code
 • Troubleshoot and debug issues and provide timely resolutions
 • Participate in project planning and estimation
 • Stay up-to-date with the latest trends and best practices in mobile development
 • Contribute to the improvement of our development processes and methodologies
 • Take part in incident management (Opsgenie)

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering or a related field
 • 3+ years of experience developing mobile apps
 • 1+ years of Experience Developing Mobile apps in Flutter
 • Proficient in programming languages such as Dart, Java, Kotlin, or Swift
 • Experience with RESTful APIs, JSON, and web services integration
 • Knowledge of mobile architecture patterns (MVC, MVVM, MVP)
 • Experience setting up and deploying to Google Play and Apple App Stores
 • Experience with Git pipeline
 • Knowledge of UI/UX design principles
 • Experience with agile development methodologies
 • Excellent communication and teamwork skills
 • Strong problem-solving and analytical skills
 • Ability to learn and work in a fast-paced environment
 • Strong proficiency in the English language, both written and verbal

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Please submit your application to careers.yerevan@dataart.com mentioning the position title in the subject line. 

We will be in touch with you shortly. Thanks! 

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Java

Git

Dart

Flutter

REST API

Անձնական հմտություններ

Թիմում աշխատելու ունակություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

LOCATIONS

25 offices in USA, Latin America, Western and Eastern Europe and UK

 

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

We are experts in

 • Finance
 • E-commerce and online-travel commerce
 • Healthcare & Life sciences
 • Media & Entertainment
 • IoT/M2M and wearable devices
 • Telecom
 • Retail & Distribution
 • iGaming
 • Cloud solutions
 • Machine learning
 • Big Data
 • Blockchain
 • Mobile technology
 • UX/UI design

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Learning & Development

 • Internal Courses
 • Learn Cafe Program (corporate access to LinkedIn Learning, study on other external educational platforms and get reimbursed)
 • Corporate Online Library (45K+ professional books)
 • Coaching Program
 • Tech Skills Mentoring Program
 • English & German Classes
 • Soft Skills Live Online Trainings

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Ընկերության լուսանկարները

Կոնտակտներ

Հեռախոսահամար` +37460509797

Հասցե՝ 3 Ձորափի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել DataArt Armenia սոց․ կայքերում