Fundraiser/ Investment Manager/ Sales Manager

Վերջնաժամկետ՝ 16 Ապրիլ 2023

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Բիզնես/Կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Our company is seeking an experienced and dynamic Fundraiser to join our team and help us secure the necessary investments to bring our product idea to market. As a Fundraiser, you will be responsible for developing and implementing fundraising strategies that will help us secure the necessary funds to launch our product successfully.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Develop and implement effective fundraising strategies to meet our financial goals
 • Identify and research potential investors and funding opportunities
 • Create and manage fundraising campaigns and events to increase awareness and support for our product idea
 • Build and maintain positive relationships with potential investors and stakeholders
 • Collaborate with other team members to develop and execute fundraising plans
 • Develop and present pitch decks and other materials to potential investors
 • Manage investor relations and maintain accurate records and reports of fundraising activities and results

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Proven experience in fundraising and investment management
 • Strong negotiation and communication skills
 • Ability to work independently and as part of a team
 • Excellent organizational and time management skills
 • Understanding of fundraising principles and techniques

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Չսահմանված

Լրացուցիչ տեղեկություն

We offer a competitive salary and benefits package, a supportive and collaborative work environment, and the opportunity to be part of an exciting product launch. If you are a driven and results-oriented individual who is passionate about fundraising and investment, please submit your CV to info@l-it.am

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Թվային մարքեթինգ

Վաճառքի/սպասարկման փորձ

Վերլուծական և հետազոտական հմտություններ

Վերլուծական մտածողություն

Մարքեթինգի հաղորդակցություն

Վերլուծություն թվային մարքեթինգում

Մայրենի / գրեթե մայրենի անգլերեն

Անձնական հմտություններ

Անկախ աշխատելու հնարավորություններ

Բանակցությունների հմտություններ

Գեղարվեստական հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Դրական վերաբերմունք

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://l-it.am/

Հեռախոսահամար` +37496433673

Հասցե՝ Արգիշտի փողոց 11/4, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել L-IT Armenia սոց․ կայքերում