Guide-Translator

Դիմել ընկերության էջում

Վերջնաժամկետ՝ 31 Մարտ 2023

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Տուրիզմ/Հյուրընկալություն/HoReCa

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for an experienced Guide-Translator, who will combine the roles of a Tour Guide for the guests at the premises of Digitain Headquarter in Yerevan, and a Translator of the Company’s technical, legal, processual and industry specific documentation and materials.

As a Guide:

 • Plan and implement scheduled tours and activities in English for guests at Digitain facilities.
 • Public speaking, communication and excellent customer service skills are crucial for the success in this role.

Job Responsibilities:

 • Describe points of interest around the premises to the guests and answer any questions, which requires learning a comprehensive history of each check point
 • Distribute materials to the group at the beginning of the tour, which includes audio headsets and brochures
 • Be willing to put own spin on tour points, such as making jokes and providing insightful commentary
 • Work with management to develop new activities and materials based on the information visitors have expressed interest in
 • Maintain a positive, friendly demeanor at all times

Required qualifications:

 • Excellent knowledge of English, Armenian and Russian languages
 • Confident communication skills
 • Excellent customer service skills
 • Entertainment and story-telling skills
 • Understanding of and ability to understand and handle cross-cultural specifics and differences
 • Time management skills
 • Crisis management skills

Աշխատանքային պարտականություններ

As a Translator:

Translation of various materials, including technical and industry specific, making sure the original meaning, format and tone is maintained.To be successful in this role, you should have a keen eye for detail and be fluent in at least two languages in addition to your native language. Ultimately, you will provide ready-to-use translated content that meets our internal needs and help us reach a broader audience.

 • Read given material and research i-Gaming specific terminology
 • Trilingual translation in Armenian, Russian and English
 • Convert text and audio recordings from one language to one or more others
 • Ensure translated content conveys original meaning and tone
 • Prepare subtitles for videos and online presentations
 • Cross-reference specialized dictionaries and translation tools to check quality of translation
 • Proofread translated texts for grammar, spelling and punctuation accuracy
 • Follow up with internal team members and clients to ensure translation meets their needs
 • Edit content with an eye toward maintaining its original format (e.g. font and structure)
 • Network with field experts to stay current on new translation tools and practices

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • BSc in Translation, Interpreting or similar field
 • Proven work experience as a Translator, Interpreter or similar role
 • Excellent knowledge of Armenian, Russian and English languages
 • Fluency in at least two languages in addition to your native language
 • Excellent proofreading skills with the ability to identify grammar, spelling and punctuation errors
 • Good knowledge of content editing tools
 • Familiarity with translation software
 • Time-management skills
 • Communication skills

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Մասնագիտական հմտություններ

Թարգմանչություն

Տուրիստական ​​մենեջեր

Անգլերեն

Սինխրոն թարգմանություն

Ռուսերեն

Անձնական հմտություններ

Անկախ աշխատելու հնարավորություններ

Հաղորդակցման հմտություններ տարբեր լեզուներով

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

Qualified candidates are welcomed to apply for the job by following this link
Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Զեղչեր և բոնուսներ աշխատակիցներին
Մերսում

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.digitain.com

Գտնել Digitain սոց․ կայքերում