Առարկայական փորձագետ

Էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 03 Մայիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Քաղաքացիական պայմանագիր

Կատեգորիա՝ Կրթություն

Աշխատանքի տեսակը՝ Կես դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Հայաստան (Բոլոր քաղաքները)

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Մեր մասին.

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ը ձևավորում է այնպիսի առաջնորդների շարժում, որոնք կփոխեն պատկերացումները ողջ երկրի երեխաներին գերազանց կրթությամբ ապահովելու մասին։ Մենք նպատակ ունենք պատրաստել այնպիսի աշակերտներ, որոնք ունակ են իրենց խոսքն ասելու հարափոփոխ աշխարհի կերտման գործում՝ պահպանելով իրենց նվիրումը սեփական համայնքներին: Սրա համար պահանջվում է աջակցություն բոլոր մակարդակների առաջնորդների կողմից՝ դպրոցական ուսուցիչներից մինչև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ: Այս առաքելության իրագործման նպատակով «Դասավանդի′ր, Հայաստան»-ը Հայաստանից և հայկական սփյուռքից հավաքագրում է խոստումնալից առաջնորդների, որոնք 2-ամյա հանձնառությամբ պատրաստ են դասավանդել այնպիսի դպրոցներում, որտեղ անհրաժեշտ են նրանց գիտելիքներն ու հմտությունները: Երկարաժամկետ հեռանկարում մեր կազմակերպությունը ձևավորում է փոփոխությունների առաջամարտիկների ցանց, որը ներառում է մեր աշակերտներին, նրանց համայնքները, մեր ծրագրի շրջանավարտներին, կառավարական պաշտոնատար անձանց, համայնքային գործընկերներին, աջակիցներին և «Կրթություն բոլորի համար» գլոբալ ցանցի անդամներին:

Պաշտոնում ստանձնած դերը.

Առարկայական փորձագետները (ԱՓ) կզբաղվեն համատեղ ուժերով առարկայական բարձրորակ բովանդակության ստեղծմամբ և իրացմամբ, ինչպես նաև աջակցություն կցուցաբերեն Ուսուցիչ-առաջնորդներին: Առարկայական փորձագետների նպատակն է բարձրացնել ուսուցիչների պատրաստվածությունը և նրանց տրամադրել դասավանդվող առարկաների վերաբերյալ համապատասխան նյութեր: Նրանք սերտորեն կհամագործակցեն Ուսուցիչ-առաջնորդների հետ՝ զարգացնելով վերջիններիս առարկայական գիտելիքները և մշակելով գնահատման գործընթացը: Նրանք նաև կհամագործակցեն Առաջնորդության զարգացման ղեկավարների հետ՝ հավաստիանալով, որ առարկաների ուղղությամբ ցուցաբերվող աջակցությունը յուրացվում է Ուսուցիչ-առաջնորդների կողմից՝ նպաստելով նրանց դասավանդման տեխնիկայի և ուսումնական բովանդակության բարելավմանը:

Աշխատանքային թիմը.

Առարկայական փորձագետները կգործեն Ուսումնական ծրագրի նախագծման և ներազդեցության “Learning Design and Impact” բաժնի կազմում: Ուսումնական ծրագրի նախագծման և ներազդեցության թիմի գործունեությունը վերահսկում է Ուսումնական ծրագրերի նախագծման և ներազդեցության բաժնի ղեկավարը: Թիմը բաղկացած է երկու Ծրագրերի մշակման ղեկավարներից, որոնք կվերահսկեն Ուսուցիչների առաջնորդության ծրագրում Ուսուցիչ-առաջնորդների վերապատրաստման դասընթացի մշակումը և կղեկավարեն Առարկայական փորձագետների աշխատանքները: Ուսումնական ծրագրերի նախագծման և ներազդեցության բաժինը ներառված է առավել ընդգրկուն «Ծրագրային բաժնում», որի կազմում գործում են նաև Տարածաշրջանային թիմերը: Առարկայական փորձագետները պարբերաբար համագործակցում են տարածաշրջանային թիմերի հետ՝ մեր համայնքների կարիքներին արձագանքելու համար անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով:

Ձեր մասին.

«Դասավանդի′ր, Հայաստան»-ը հենց Ձեզ համար է, եթե հավատում եք արժեքներով առաջնորդվող և առաջնորդության ջիղի կատարելագործմանը միտված աշխատավայրի զարգացման կարևորությանը: Մեր թիմը պետք է բաղկացած լինի աշխատանքային մշակույթ ստեղծող անհատներից, որոնք օրինակ են հանդիսանում այնպիսի առաջնորդության, որ մենք ջանում ենք կյանքի կոչել դասարաններում և ամբողջ կրթական համակարգում: Սա նշանակում է, որ մեր անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամ պետք է ձգտի մարմնավորել մեր «Քոչարին», հետևել բարձր չափորոշիչների պահպանմանը՝ միևնույն ժամանակ ընդունելով մեր կողմից թույլ տրված թերությունները:


Աշխատանքային պարտականություններ

Աշխատանքային պարտականությունները. Այս պաշտոնում հիմնական պարտականությունները ներառում են.

Աշխատարաններ եւ վերապատրաստման դասընթացներ (20%).

 • Առցանց և ոչ առցանց աշխատարանների կազմակերպում, որոնց նպատակն է ուսուցման ռազմավարությունների ներկայացումը և Ուսուցիչ-առաջնորդներին սատարող աշխատանքային միջավայրում գործելու հնարավորության ընձեռումը:
 • Սեմինարների վարում և դասալսումների անցկացում Ուսուցիչների առաջնորդության ակադեմիայում (պահանջվում է 6-շաբաթյա լիակատար ներգրավվածություն գործունեության հիմնական վայրից դուրս)։

Կոլեկտիվ պլանավորում եւ Մասնագիտական ուսումնառության համայնքներ (30%)

 • Մասնագիտական առարկայախմբերի ձևավորում՝ երկխոսության շարունակականության, ռեսուրսների փոխանակման և խնդիրների համատեղ լուծման նպատակով,
 • Դասավանդման ռեսուրսների համապարփակ շտեմարանի ստեղծում, որում ներառված կլինեն դասապլանները, գնահատումները և տեսաձայնային բովանդակությամբ նյութերը.
 • Նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրում՝ դասավանդման և ուսումնառության փորձառության հարստացման համար։

Շարունակական աջակցություն եւ մշտադիտարկում (40%).

 • Հետադարձ կապի մեխանիզմների կիրառում՝ շարունակական կատարելագործման և Ուսուցիչ-առաջնորդներին անհատական մենթորության տրամադրման նպատակով,
 • Առաջադրանքների կատարման հսկողություն, հետադարձ կապի ապահովում, Ուսուցիչ-առաջնորդների առաջընթացի գնահատում,
 • Ուսուցիչ-առաջնորդների կատարողական ցուցանիշների ուսումնասիրություն, վերլուծություն և գնահատում՝ առցանց դասալսումների և տվյալների վերլուծության միջոցով, բարելավման ուղիների պարզաբանում և հետագա քայլերի սահմանում:
 • Ուսուցիչ-առաջնորդներին հեռավար ուղեցույցների տրամադրում և ուսուցչական գործելակերպերում աջակցության ցուցաբերում:

Թիմային ներդաշնակում (10%)

 • Առաջնորդության զարգացման ղեկավարների և Ուսումնական ծրագրի նախագծման և ներազդեցության թիմի հետ շարունակական հանդիպումների անցկացում՝ առանցքային ձեռքբերումների մատնանշման և մարտահրավերների հաղթահարման նպատակով:
 • Համագործակցություն Առաջնորդության զարգացման ղեկավարների հետ՝ մեր Աշակերտական տեսլականի կյանքի կոչման գործում Ուսուցիչ-Առաջնորդներին աջակցելու նպատակով,
 • Խորհրդակցելով Առաջնորդության զարգացման ղեկավարների հետ՝ Ուսուցիչ-առաջնորդներին տրամադրել լրացուցիչ ռեսուրսներ, նյութեր, գործիքներ, տեղեկույթ և այլն՝ դասապրոցեսի ցուցումների և պլանավորմանը աջակցելու համար:

Անհրաժեշտ հմտություններ

Այս պաշտոնում նշանակվելու համար անհրաժեշտ է, որ թեկնածուն տիրապետի հետեւյալ առանցքային կարողություններին.

 • Առարկային առնչվող փորձագիտական պատրաստվածություն. նշված առարկայական ոլորտներից որևէ մեկի խոր իմացություն, գիտելիքների և գործնական կարողությունների տիրապետում.
 • Բնագիտամաթեմատիկական (STEM) առարկաներ (մաթեմատիկա, քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն)
 • Օտար լեզուներ (անգլերեն, ռուսերեն)
 • Հասարակագիտական առարկաներ (պատմություն (հայոց, համաշխարհային), հասարակագիտություն.
 • Հայոց լեզու և հայ գրականություն
 • Ֆիզիկական կրթություն
 • Տարրական դպրոցի առարկաներ
 • Դասարանային ներազդեցություն. Ուսուցիչների վերապատրաստման բարձրորակ ծրագիր ստեղծելու համար Առարկայական փորձագետները պետք է ունենան դասարանային հաջողված փորձի արձանագրված պատմություն:
 • Հարաբերությունների կառուցում. Ուսուցիչ-առաջնորդի աշխատանքը լի է մարտահրավերներով։ Ելնելով այդ հանգամանքից՝ մեզ անհրաժեշտ են Առարկայական փորձագետներ, որոնք, որպես առաջնորդներ, մեծ ուշադրություն կհատկացնեն հարաբերությունների ձևավորմանը Ուսուցիչ-առաջնորդներին աջակցություն ցուցաբերելիս:
 • Հետադարձ կապի ապահովում եւ առաջընթացի վերահսկում. Ուսուցիչ-առաջնորդների գործունեության վերաբերյալ արձագանքների մեծ մասը ստացվում է առցանց, հետևաբար, Առարկայական փորձագետները պետք է ունենան ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր հաղորդակցման ընդգծված հմտություններ:
 • Համագործակցություն. Առարկայական փորձագետները պետք է սերտ համագործակցություն վարեն Առաջնորդության զարգացման ղեկավարների հետ՝ հավաստիանալու համար, որ Ուսուցիչ-առաջնորդներին ցուցաբերվում է պատշաճ աջակցության: Միևնույն ժամանակ, Առարկայական փորձագետները պետք է համագործակցեն Ուսումնական ծրագրի նախագծման և ներազդեցության թիմի հետ՝ առցանց դասընթացի անցկացման ուղղությամբ:

Հիմնական կարողություններից զատ՝ մենք նաեւ ակնկալում ենք հետեւյալ որակավորումները.

 • Բակալավրի կրթական աստիճանը պարտադիր է, մագիստրոսի աստիճանը՝ ցանկալի,
 • Վկայելի արդյունքներով 2 և ավելի տարվա դասավանդման փորձը պարտադիր է ,
 • Մենթորության կամ քոուչինգի փորձառությունը ցանկալի է,
 • Ուսումնական ծրագրի մշակման և վերապատրաստման դասընթացներին ցուցաբերվող աջակցության փորձ,
 • Հայերենին վարժ տիրապետումը պարտադիր է։ «Դասավանդի′ր, Հայաստան»-ը գործում է համաշխարհային ցանցի կազմում, և այդ պատճառով անգլերենի լավ իմացությունը պարտադիր է:
 • G-suite գործիքների և կրթական տեխնոլոգիաների հետ աշխատելու հմտություններ։

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

ՀԻՇԵՑՈՒՄ. Առանձին դեպքերում կարող են պահանջվել Ուսուցչական աջակցման մասնագետների և Առաջնորդության զարգացման ղեկավարների համատեղ այցելություններ դասարաններ՝ իրենց անմիջական մասնակցությամբ Ուսուցիչ-առաջնորդներին աջակցելու և խորհրդատվության տրամադրման համար: Բացի այդ, «Դասավանդի′ր, Հայաստան»-ը զարգացող շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը գործում է դինամիկ համակարգում: Մեր գործունեության սահմանների ընդլայնմանը զուգընթաց՝ մեր թիմը պետք է դրսևորի ճկունություն: Մենք փնտրում ենք այնպիսի առաջնորդների, որոնք ունակ են հարմարվելու նոր իրավիճակների: Սա նշանակում է, որ պարտականությունները ժամանակի հետ կարող են կրել փոփոխություններ:

Դիմելու կարգը.

Խնդրում ենք Ձեր ինքնակենսագրական սեղմագիրը (résumé) և հայտադիմում-նամակը (motivation letter) ներկայացնել առցանց: Ձեր հայտադիմում-նամակում խնդրում ենք բացատրել, թե անձամբ Ձեզ ինչով է գրավում մեր առաքելությունն ու տվյալ պաշտոնը: Եթե այս պաշտոնի մասին իմացել եք «Դասավանդի′ր, Հայաստան»-ի ներկա անձնակազմի որևէ անդամից, ապա Ձեր հայտադիմում-նամակում խնդրում ենք նշել նրա անունը:  Ձեր հայտադիմում խնդրում ենք նշել նաև Ձեր ակնկալած աշխատավարձի չափը (համախառն հաշվարկով): Եթե Ձեր ինքնակենսագրական սեղմագիրը գրված է հայերենով, խնդրում ենք ներկայացնել դրա անգլերեն թարգմանված տարբերակը:

Բազմազանության, արդարության և ներառականության ապահովման մեր պարտավորություները.

«Դասավանդի′ր, Հայաստան» կազմակերպությունը ջանում է լսելի դարձնել մեր աշակերտների և նրանց համայնքների ձայնը: Որպես այդպիսի կազմակերպություն՝ մենք կրում ենք հավասար հնարավորությունների ապահովման պարտավորություն և ձգտում ենք ձևավորել ներառական միջավայր: Մեզ դիմել կարող են տարբեր մասնագիտությունների տեր անհատներ:

 

 

 

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Համակարգչային գիտելիքներ

GSuite

Անձնական հմտություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Ուշադիր

Քննադատական մտածողություն

Թիմում աշխատելու ունակություն

Դիմել էլ. փոստով

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Արտոնությունների փաթեթ

Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Պարգևատրումներ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
Անվճար կայանում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Բիզնես գործուղումներ
Էմոցիոնալ և մտավոր բարեկեցության ծրագրեր
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Կրթության վճարի փոխհատուցում
Ծնողական արձակուրդ
Նվերներ տոների կապակցությամբ
Մասնագիտական զարգացման փոխհատուցում
Մարզասրահի կորպորատիվ անդամակցություն

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.teachforarmenia.org/

Հեռախոսահամար` +37460505515

Հասցե՝ 16 Հալաբյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Teach For Armenia սոց․ կայքերում