B2B Salesperson

Դիմել էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 24 Ապրիլ 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Վաճառքի/սպասարկման կազմակերպում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

UNICOMP CJSC is currently seeking a highly motivated and experienced individual to join our team as a B2B Salesperson. This role will primarily focus on channel sales and providing pre-sales consultancy to partner companies.


Աշխատանքային պարտականություններ

- Develop and maintain relationships with partner companies to drive channel sales and meet revenue targets.

- Provide expert consultation on computer equipment, with a focus on printing and VoIP equipment and solutions.

- Conduct thorough analysis of competitors, draw comparisons, and compile competitive offers.

- Track leads, deals, and projects, and provide regular updates to the sales team and management.

- Collaborate with internal teams to improve the sales process and enhance customer satisfaction.

- Work closely with partners to identify opportunities for growth and expansion.

Անհրաժեշտ հմտություններ

- Good understanding of computer equipment, particularly printing and VoIP equipment and solutions.

- Strong verbal and written communication skills in Armenian, Russian, and English.

- Proven experience in B2B sales, channel sales, or partner management.

- Ability to analyze market trends and competitor activities to identify opportunities and threats.

- Excellent organizational skills and attention to detail.

- Strong teamwork and collaboration skills.


Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

If you meet the above requirements and are passionate about driving business growth through strategic partnerships, we encourage you to apply for this exciting opportunity. Please submit your resume and cover letter to irina.margaryan@unicomp.am . We look forward to hearing from you.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Անձնական հմտություններ

Խնդիրների լուծում

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.unicomp.am

Հեռախոսահամար` (010) 581-111

Հասցե՝ 37 Charentsi Str., Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն