Content Writer

Էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 28 Հունիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Պայմանագրային

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for a dedicated Content Writer to join our Marketing Team.

Աշխատանքային պարտականություններ

- Produce engaging, well-researched, and SEO-optimized blog articles and product descriptions

- Conduct keyword, audience, and competitor research

- Apply SEO principles to maximize the visibility and reach of your copy

- Collaborate with our marketing and content specialists in marketing campaigns

- Write SEO-oriented and user-friendly website copy that aligns with our brand voice and objectives

- Work on other types of marketing copy when need be

Անհրաժեշտ հմտություններ

- Excellent command of written English (C1 level)

- Proven experience as a content writer or copywriter with a portfolio of relevant work

- Strong writing, proofreading, and editing skills

- Familiarity with online content strategy and creation

- Basic knowledge of SEO principles and how they apply to content

- Basic knowledge of digital marketing tactics and trends

- Excellent attention to detail

- Eagerness to learn and grow as a professional

- Ability to collaborate and contribute to the team’s success

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Դիմեք օնլայն staff.am-ի միջոցով և հետևեք ձեր դիմումի ողջ ընթացքին։

Մասնագիտական հմտություններ

Անգլերենի բարձր մակարդակ

Անձնական հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Դրական վերաբերմունք

Ճկունություն

Ստեղծարար մտածողություն

Թիմում աշխատելու ունակություն

Ստեղծարարություն

Դիմել էլ. փոստով

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Why join us?

Innovative project

You will be part of a rapidly growing technology with a direct impact on businesses and users across the globe.

Career growth

Be ready to grow as a professional, both due to hands-on experience and training.

Work-life balance

We support our team’s well-being and offer flexible working arrangements.

Collaborative environment

You will be part of a team where your ideas are heard and valued.

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
Ծնողական արձակուրդ

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.webwork-tracker.com

Հեռախոսահամար` +37493889358

Հասցե՝ 15 Ազատության պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն