Financial Crime Compliance/AML Officer

Վերջնաժամկետ՝ 28 Ապրիլ 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Աուդիտ/Համապատասխանություն

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Digitain is looking for a Financial Crime Compliance/AML Officer to join our team.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Develop and implement comprehensive financial crime compliance policies, procedures, and internal controls specifically tailored for the gaming industry
 • Monitor and assess risks related to financial crime, including money laundering, terrorist financing, and fraud, and devise strategies to mitigate these risks effectively
 • Conduct regular risk assessments and due diligence on customers/partners, vendors, and third-party service providers to ensure compliance with regulatory requirements
 • Stay up-to-date with relevant gaming industry regulations and global financial crime trends, and promptly update internal policies and procedures accordingly
 • Train and educate employees on financial crime compliance matters, ensuring a strong culture of compliance throughout the organization.
 • Investigate and report suspicious activities or transactions in accordance with applicable laws and regulations, and work closely with law enforcement and regulatory authorities when necessary
 • Collaborate with other departments, including Legal, Finance, and Risk Management, to ensure a cohesive and unified approach to financial crime prevention
 • Maintain accurate and up-to-date records of compliance-related activities, reports, and documentation, and prepare regular reports for senior management and regulatory bodies
 • Conduct periodic internal monitorings and reviews to assess the effectiveness of the financial crime compliance program and identify areas for improvement
 • Assist in responding to inquiries from regulators and external auditors, providing all necessary information and documentation to demonstrate compliance

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Bachelor’s degree in Finance, Business, Law, or a related field
 • At least 2 years of experience as a Financial Crime Compliance Officer in international organization
 • Understanding of relevant gaming industry regulations, AML laws, and global financial crime trends
 • Strong analytical and investigative skills with the ability to identify and address potential compliance risks effectively
 • Excellent communication and interpersonal skills to collaborate with internal stakeholders and external regulatory bodies
 • Ability to work independently and function as part of a team-oriented environment
 • Fluency in written and spoken English
 • High level of integrity, ethical standards, and a commitment to maintaining the confidentiality of sensitive information
 • Proficiency in using compliance software and tools to conduct risk assessments and monitor suspicious activities
 • Flexibility to adapt to changing regulations and industry practices

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Դիմեք օնլայն staff.am-ի միջոցով և հետևեք ձեր դիմումի ողջ ընթացքին։

Անձնական հմտություններ

Բանակցությունների հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Խնդիրների լուծում

Ճկունություն

Ուշադիր

Վերլուծական հմտություններ

Հաղորդակցման հմտություններ տարբեր լեզուներով

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Զեղչեր և բոնուսներ աշխատակիցներին
Մերսում

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.digitain.com

Գտնել Digitain սոց․ կայքերում