FrontEnd (React JS, Vue JS) Developer

Դիմել էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 24 Ապրիլ 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Company Overview:

Golden SB Tech is a dynamic and fast-growing IT company that specialises in providing customer support, design, marketing and programming services for local web sites and individual customers around the world. We are seeking a highly skilled and hard working Frontend developer to join our team.


Job Summary:

As a Frontend Developer at Golden SB Tech, you will play a pivotal role in shaping the user interface and experience of our web applications. Collaborating closely with a dynamic team of professional developers, you'll be responsible for crafting responsive and visually appealing frontend solutions. Your work will contribute to the seamless interaction of users with our web platforms, ensuring an optimal and engaging experience.


Աշխատանքային պարտականություններ

 • Conduct proactive research into cutting-edge tools and methodologies, consistently enhancing the front-end technology stack to drive company competitiveness.
 • Regularly update and maintain existing React Applications, guaranteeing ongoing functionality and alignment with evolving industry standards.
 • Construct reusable code and libraries that anticipate future needs, streamlining development cycles and promoting consistency.
 • Participate actively in team meetings, contributing insights and collaborating seamlessly to drive project success.
 • Demonstrate prowess in delivering quality output even under demanding time constraints and within a fast-paced work environment.
 • Work in a team alongside other designers, architects, and programmers.
 • Skillfully present project updates and concepts, conveying information in an engaging

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Bachelor’s Degree in Computer Science or related field (Master’s preferred);
 • Minimum 3+ years of ReactJS/Vue.js professional experience, at least 2+ years experience in sport websites.
 • Experience working with SQL/NoSQL Databases like PostgreSql, MongoDB, Redis
 • Experience with REST APIs and web services
 • Strong understanding of CSS ,HTML, JS, Bootstrap, UI/UX design
 • Experience with Jira/JIRA/GIT based CI/CD pipeline
 • SEO aware design
 • Excellent verbal and written communication skills in English
 • Fast learning ability, positive attitude and commitment to work.
 • Good time-management skills and ability to handle stress.
 • Ability to work independently
 • Strong problem solving skills

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

In case you are interested to apply or know more about this role, kindly send your CV to the mentioned email address by clearly mentioning the Job title in the subject line.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

SQL

React.js

Vue js

Front-End

REST API

Անձնական հմտություններ

Դրական վերաբերմունք

Ժամանակի կառավարում

Ճկունություն

Թիմում աշխատելու ունակություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Արտոնությունների փաթեթ

Տարեկան պարգևավճար
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Բժշկական ապահովագրություն
Ուսում/թրենինգ արտերկրում
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Զվարճանքի ժամ
Հագուստի կոդի բացակայություն

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://goldensbtech.com/

Հասցե՝ 81 Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն