Head of Marketing

Վերջնաժամկետ՝ 26 Ապրիլ 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

TokenWin is an innovative crypto casino company with a diverse international team. We’re growing rapidly and plan to expand our current team of 50 to about 150 in the next six months.

We are currently seeking a Head of Marketing, who will be responsible for developing and executing comprehensive marketing strategies to acquire and retain customers. The Head of Marketing will play a vital role in driving the growth and success of our Gaming business in the B2C markets.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Developing and executing a comprehensive marketing strategy aligned with business goals and growth objectives.
 • Overseeing marketing efforts for products including Live casino, Sportsbook, and General casino.
 • Managing targeted campaigns, digital marketing, content creation, and other innovative channels.
 • Building, leading, and mentoring a high-performing marketing team, fostering a culture of creativity, collaboration, and accountability.
 • Overseeing the development and implementation of brand campaigns, ensuring a strong and consistent brand image.
 • Monitoring market trends and competitor activities to refine and enhance brand positioning.
 • Collaborating with cross-functional teams, including Product Development, Sales, and Design, to ensure content aligns with overall marketing campaigns and CRM initiatives.
 • Monitoring, reviewing, and reporting on all Marketing activities, results, and Return on Investment (ROI).
 • Driving business development efforts to identify and evaluate partnership opportunities, including distribution agreements, licensing deals, and strategic alliances.
 • Identifying key influencers and thought leaders in the Gaming industry for partnerships to amplify the company's products and services.
 • Negotiating and managing partnerships and contracts with external stakeholders, ensuring mutually beneficial outcomes and long-term relationships.
 • Promoting and embedding strong and inspirational leadership to the entire team by demonstrating the company’s values and championing the leadership behavior framework.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • At least 5 years of experience in Leadership Marketing roles with a focus on the Gaming Industry.
 • Deep understanding of B2C Gaming market dynamics, consumer behavior, and competitive landscape.
 • Demonstrated success in developing and executing comprehensive marketing strategies that drive brand awareness and development.
 • Excellent communication and negotiation skills, with the ability to build and maintain relationships with external partners.
 • Strong leadership and team management skills, with the ability to inspire and guide a diverse team.
 • Strategic thinker with the ability to develop and execute innovative marketing and business development strategies.
 • Analytical mindset with proficiency in using data to drive strategic marketing decisions.
 • Fluency in English in both written and spoken; additional languages are a plus.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Չսահմանված

Լրացուցիչ տեղեկություն

Why Join TokenWin:

 • Play a key role in a pioneering team in the crypto casino industry.
 • Work in a dynamic, tech-oriented office environment in Yerevan.
 • Utilize advanced smart tools to maximize productivity and efficiency.
 • Competitive compensation package with opportunities for career growth and development in a growing sector.

To apply for this position, please submit your resume through our career portal. Only shortlisted applicants will be contacted for an interview.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

խաղային փորձ

Անձնական հմտություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Բանակցությունների հմտություններ

Դրական վերաբերմունք

Խնդիրների լուծում

Նպատակասլաց

Թիմի կառավարում

Թիմային խաղացող

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ուսում/թրենինգ արտերկրում
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
Բիզնես գործուղումներ
Նվերներ տոների կապակցությամբ
Մասնագիտական զարգացման փոխհատուցում
Մրցակցային փոխհատուցման փաթեթ

Կոնտակտներ

Հասցե՝ Hrachya Kochar 44/53, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն