Night-Shift Sales Representative

Էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 21 Ապրիլ 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Վաճառքի/սպասարկման կազմակերպում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

SEV Laser Aesthetics, LA’s finest intimate A-List approved Medical Spa, with high-end salons all over US from LA to New York, is looking for Sales Representatives to join our newly forming sales department, oparating from Yerevan.

SEV is the destination for premium med spa services at accessible pricing. Our mission is to provide unparalleled quality in laser hair removal services, complemented by a comprehensive range of treatments including Botox, dermal fillers, skin tightening, and body contouring. Born in California, SEV has expanded nationwide, bringing our commitment to excellence to communities across the nation.

Working hours are 7pm to 3am, or 11pm to 7 am, 5 days a week, including every other Saturday. We offer:

 • Competitive salary with performance-based incentives.
 • Comprehensive training and ongoing support to enhance sales skills.
 • Opportunity for growth and advancement within the company.
 • Health and wellness benefits package.
 • Transportation
 • Nice and secure office space.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Reach out to potential clients via calls, texts, and emails in response to various advertising campaigns.
 • Follow up with leads to nurture relationships and guide them through the booking process.
 • Assist clients in booking appointments and provide exceptional customer service throughout their experience.
 • Actively engage in selling company packages and services to meet sales targets.
 • Collaborate with management to support various administrative needs of the sales department.
 • Maintain complete confidentiality in all client matters in accordance with company policy
 • Handle any ad hoc tasks


Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Proficient in spoken and written English, with a clear and professional tone of voice.
 • Excellent communication skills with the ability to engage and persuade potential clients.
 • Prior experience in sales or customer service is preferred.
 • Ability to work independently and as part of a team in a fast-paced environment.
 • Willingness to work night shifts to accommodate US business hours.
 • Flexibility to work 8-hour shifts, including every other Saturday.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Аpply online via staff.am or send your resume to lugera.am@lugera.com

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

MS Office

Անգլերեն

Անձնական հմտություններ

Անկախ աշխատելու հնարավորություններ

Հաճախորդի/սպասարկման ուղղվածություն

Արագ սովորելու կարողություն

Cold sales

Հատուկ թեգեր

Ուսուցումը տրամադրվում է

Դիմել էլ. փոստով

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Հասցե՝ 18 Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն