Reservation-sales agent

Դիմել էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 21 Հունիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Վաճառքի/սպասարկման կազմակերպում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Deluxe Holiday Homes, a leading Dubai-based vacation rental and property management company, is expanding its footprint to Yerevan, Armenia. We are in search of a dedicated Reservation-Sales Agent to join our dynamic team. This role is pivotal in fostering connections between our customers and the luxurious experience we promise across over 680+ properties we manage worldwide. By embodying our core values of professionalism, empathy, and innovation, you will be at the forefront of delivering exceptional service, ensuring our guests and landlords enjoy seamless and memorable stays. This position offers the unique opportunity to be part of a global team committed to excellence in hospitality, working within an environment that champions growth, innovation, and collaboration.


THIS POSITION IS OFFICE-BASED AT OUR BRANCH LOCATED IN YEREVAN, ARMENIA.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Handle incoming inquiries and reservations from potential clients.
 • Provide accurate information about our holiday homes and services.
 • Assist clients in selecting the most suitable holiday home based on their preferences and budget.
 • Negotiate and finalize bookings, ensuring all necessary documentation is completed.
 • Upselling services (breakfast, tours, car rental, airport pick up, cleaning, etc.).
 • Respond to booking inquiries (phone call, text message, WhatsApp, email, etc).
 • Answer to guest inquires via OTA channels such as Booking.com, Airbnb, etc.
 • Follow up with guests to receive documents/information prior to their arrival.
 • Process the documents (such as crop the image, upload into the system, etc.).
 • Record guests' information and documents in Company’s system, PMS as well as DTCM.
 • Send email to community / register guests prior their arrival with the building.
 • Collaborate with the Sales team to achieve sales targets and contribute to team success.
 • Stay up to date with industry trends and competitor offerings.
 • Prepare and present sales reports to management.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Ability to work on shift-basis when required.
 • Previous experience in Reservations / Sales / Real Estate.
 • Fluent written and verbal English and Russian skills, or Fluent written and verbal English and Arabic skills
 • Experience in holiday homes field is a plus.
 • Detail oriented and organized.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Working Conditions: 
Flexible working hours are required to cater to our international clientele, including evenings, weekends, and public holidays, reflecting the dynamic nature of the global hospitality industry.

Why Join Us: Become part of a visionary company that is reshaping the vacation rental landscape in Dubai and beyond. At Deluxe Holiday Homes, you’ll have the opportunity to grow professionally within a supportive and innovative environment, connecting with a global team dedicated to redefining hospitality. We offer competitive benefits, continuous learning opportunities, and the chance to be part of a company that values innovation, sustainability, and premium customer experiences.

We are excited to extend this opportunity to candidates in Yerevan who share our passion for excellence, innovation, and a commitment to providing unforgettable stays for our guests. Join us in making every holiday home a deluxe experience

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Համակարգչային գիտելիքներ

Միջմշակութային հաղորդակցման հմտություններ

Բիզնես հաղորդակցություն

Անձնական հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Հաճախորդի/սպասարկման ուղղվածություն

Թիմում աշխատելու ունակություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Անվճար կայանում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Հագուստի կոդի բացակայություն

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.deluxehomes.ae

Հեռախոսահամար` +37433222058

Հասցե՝ 38 Կոմիտասի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Deluxe Technologies LLC սոց․ կայքերում