Senior HR Generalist

Էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 18 Ապրիլ 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Պայմանագրային

Կատեգորիա՝ Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Prime Group of Companies is seeking a dynamic and experienced Senior HR Generalist to join our team and play a pivotal role in shaping our workforce. As an HR Generalist with us, you will be at the forefront of recruitment, onboarding, performance management, and total reward systems. This is a unique opportunity to contribute to a thriving organization and build a highly skilled and diverse workforce that aligns with our business goals.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Participate in the full recruitment lifecycle, from posting job openings to conducting interviews and onboarding new team members.
 • Notify the candidates about the interview results and the main terms of employment in accordance with the internal rules and procedures.
 • Work closely with the Project Management team to align HR practices with project needs.
 • Ensure that the company complies with current regulations, accepted professional standards, policies and procedures, and legislation.
 • Prepare detailed HR documents, collaborate with accountancy to assist with employment contracts, and insightful reports derived from HR analytics, monitor the provision of deadlines.
 • Participate in the processes of developing motivational schemes.
 • Regularly coach, mentor, and support senior and high-potential colleagues to identify individual strengths and development needs, develop and maintain effective relationships, and encourage retention.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • A minimum of 3 years of experience in Human Resources, preferably in a generalist role, with a proven track record of handling various HR functions.
 • Higher education / preferably in psychological, legal, HR, Business Administration, Accounting, Human Resources or other related field;
 • Uphold the highest ethical standards in HR practices and maintaining the confidentiality of sensitive information.
 • Excellent interpersonal, negotiation, and conflict resolution skills.
 • In-depth knowledge of the Labor Code of the RA and practices, ensuring legal compliance in all HR processes.
 • Excellent interpersonal and communication skills to effectively interact with employees, managers, and other stakeholders.
 • Proficiency in Armenian, Russian and English languages, both written and verbal.
 • The ability to identify issues, provide solutions, and handle complex HR challenges.
 • A strategic mindset to align HR practices with the company's long-term goals and vision is highly valued.
 • Experience in data collection, entry, and reporting with great attention to detail and confidentiality;
 • An experienced user of MS Office (functions, data, etc.). Proven with software products and databases.
 • Plan and execute company events, celebrations, and social activities.
 • Analyze the training needs of the Company's personnel. Collect information on external training centers and educational programs.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Դիմեք օնլայն staff.am-ի միջոցով և հետևեք ձեր դիմումի ողջ ընթացքին։

Մասնագիտական հմտություններ

Բիզնեսի կառավարում

Անձնական հմտություններ

Անկախ աշխատելու հնարավորություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Բանակցությունների հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Դիմել էլ. փոստով

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։