Social Media Manager

Դիմել էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 03 Մայիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are seeking a dynamic and experienced Social Media Manager to join our team. As a Social Media Manager, you will be responsible for managing and enhancing our presence on various social media platforms, including Facebook, LinkedIn, and Instagram. This role requires creativity, strategic thinking, and a strong understanding of digital marketing techniques.

Experience in video editing is a must. Experience working on Linkedin, Instagram and Facebook is a Must. Professional English Proficiency is a Must.

Working hours: 9-6 (London Time), work from office.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Develop and execute social media strategies to increase brand awareness and drive qualified traffic to our website.
 • Create engaging and relevant content for our social media channels, including posts, videos, and advertisements.
 • Monitor and analyze social media performance using analytics tools and adjust strategies accordingly to optimize results.
 • Manage advertising campaigns on social media platforms, including budget allocation, targeting, and optimization.
 • Collaborate with the CEO to develop organic and paid marketing plans that align with business goals and objectives.
 • Stay updated on industry trends and best practices in social media marketing to maintain a competitive edge.
 • Conceptualize and manage Instagram team pages for both posts and business campaigns.
 • Utilize Instagram, LinkedIn, and Facebook as primary social media channels for brand promotion.
 • Proficiency in video editing to create engaging content for social media platforms.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Proficiency in content creation and management.
 • Experience with graphic design tools like Canva for creating visual content.
 • Strong understanding of social media platforms, algorithms, and best practices. Including Linkedin, Facebook and Instagram
 • Excellent communication skills, both written and verbal.
 • Ability to work independently and collaboratively in a remote team environment.
 • Demonstrated experience in video editing and content creation.
 • Knowledge of advertising principles and experience managing paid campaigns on social media platforms, Including Linkedin, Facebook and Instagram.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Աշխատավարձ: 350000 AMD - 380000 AMD Մաքուր ամսական

Լրացուցիչ տեղեկություն

Sourcefit is a leading U.S.-based staffing and outsourcing company with offices in the Philippines, Dominican Republic, South Africa, and Armenia, dedicated to providing cost-effective and high-quality staffing solutions to businesses across various industries around the world.

If you are interested in this position we'd love to hear from you. Join our team and contribute to the creation of remarkable experiences that make a difference. You may send your CV to hr.armenia@sourcefit.net, please mention "Social Media Manager" in the subject line. Please, read the Job Requirements before you apply, candidates that don't meet the requirement won't be considered and/or contacted. 
Thank you!

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Գովազդ

Կոնտենտ մարքեթինգ

Video editing

Մարքեթինգ ՝ սոցիալական ցանցերում (SMM)

Անձնական հմտություններ

Թիմային խաղացող

Հաղոորդակցման հմտություններ

Պլանավորում և կազմակերպում

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://sourcefit.com/