Web Software Engineer, Add Objects

Վերջնաժամկետ՝ 21 Ապրիլ 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Picsart is looking for a Web Software Engineer to join our team. By joining us, you’ll take part on the mission to empower everyone to create! We are dedicated to helping people express their creativity through our products. We are looking for a talented Engineer to help us build and scale our web experiences.

As a Web Software Engineer, you’ll engage with technologies like JavaScript, React.js, Canvas, and Kotlin Multi Platform. Your primary responsibilities will involve the development, implementation, and maintenance of cross-functional, high-performance, and scalable web applications, with a strong emphasis on enhancing user experience. Join our dynamic team and contribute to the creation of innovative and efficient web solutions that push the boundaries of technology.

By joining us, you will benefit from

 • An honest, open culture that emphasises feedback and promotes professional and personal development.
 • Hybrid Work Model— our team is distributed worldwide, from Armenia to US, UK, Germany, Spain and Romania.
 • Wellbeing benefits (including a monthly wellbeing fund).
 • Growing opportunities — based on your preference you can grow in the company as a people manager or as an individual contributor.
 • An environment that fosters innovation and creativity, a culture with the ability to pilot new trends.

You Will

 • Develop functional, performant and scalable web applications with React
 • Perform performance testing and optimizations
 • Build reusable React components
 • Develop new user-facing features
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs
 • Analyze the product design complexity, plan workload, communicate risks

About You

 • BS/MA degree in a highly quantitative field or equivalent
 • At least 3 years of experience as a JavaScript Engineer
 • Experience with JavaScript, TypeScript, and related technologies
 • Experience with ReactJS is a must
 • Experience with JSS, SASS, PostCSS, JSX
 • Experience with Responsive/Adaptive Web Design and Single Page Applications
 • Competence in utilizing and optimizing performance tools such as PageSpeed, Lighthouse, and Chrome Developer Tools
 • Ability to write comprehensive Unit Tests, ensuring code quality, reliability, and maintainability
 • Experience with state management libraries, especially Redux
 • Familiarity with RESTful web services and API integration
 • Experience in working with build tools, such as Webpack
 • Strong problem-solving skills and the ability to troubleshoot and optimize code for performance
 • Continuous learning mindset to stay updated with the latest web technologies and best practices
 • Collaboration skills, enabling effective teamwork within cross-functional development teams
 • Strong verbal and written communication skills, facilitating clear and efficient collaboration with team members

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Դիմեք օնլայն staff.am-ի միջոցով և հետևեք ձեր դիմումի ողջ ընթացքին։

Մասնագիտական հմտություններ

 JS concepts and frameworks

JavaScript

React.js

Canvas

Անձնական հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Մենթորություն

Թիմում աշխատելու ունակություն

Շարունակական ուսուցում

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

PicsArt is looking for more and more professionals experienced in AWESOMENESS

Picsart is looking for more and more professionals experienced in AWESOMENESS
It's a unique opportunity!

Find your Job and send your CV now!

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Արտոնությունների փաթեթ

Տարեկան պարգևավճար
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Օտար լեզվի դասընթացներ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ուսում/թրենինգ արտերկրում
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Օպցիաների հիման վրա բաժնետոմսերի ձեռքբերում
Անվճար կայանում
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Բժշկական ապահովագրություն ընտանիքի համար
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
Սպորտային փաթեթ
Բիզնես գործուղումներ
Էմոցիոնալ և մտավոր բարեկեցության ծրագրեր
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Ծնողական արձակուրդ
Մարզասրահի կորպորատիվ անդամակցություն
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Մերսում

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://picsart.com

Հասցե՝ 41a Հալաբյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Picsart սոց․ կայքերում