Eachbase

3371 Ընկերության էջի դիտումներ

10 հետևորդ

4 ակտիվ աշխատանքներ

28 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2019

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (4)

About Our Company

EACHBASE is a digital agency founded in 2018 and based in Los Angeles, CA, USA. Our company was formed with the mission to deliver high performance, exquisitely designed, scalable and modern technological solutions for companies of any size. Over the past year and a half, we have grown many times over and are now in the process of building our Armenia’s branch. We strive for excellence in everything we do and pride ourselves with our work.  Joining EACHBASE will give you the opportunity to learn and grow in your professional career and you will be treated as family on every step of the way.

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Տարեկան պարգևավճար
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Պարգևատրման համակարգ

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37498953343