ReArmenia

2651 Ընկերության էջի դիտումներ

8 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

7 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Օնլայն Ծառայություն
Ընկերության տեսակը` Հիմնադրամ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2021

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

reArmenia

reArmenia brings a new, positive wave of change to unite us around our homeland, and create new values.

The reArmenia collaboration and fundraising platform was created to put together the collective potential of Armenians, and ensure effective collaboration between all of us. The platform provides an opportunity for everyone to address Armenia's problems, as well as propose projects to solve problems through sharing experiences, skills, or financial resources. In its turn, reArmenia guarantees mutual trust and transparency for the sake of effective collaboration.

The platform unites all those who resonate the same love and sense of responsibility toward our homeland. This innovative platform acts as a unique ecosystem in which everyone can contribute to solving Armenia's issues in education, culture, healthcare, and other areas.

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն