L-IT Armenia

115 Ընկերության էջի դիտումներ

0 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

2 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ԱՁ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2020

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Արգիշտի փողոց 11/4, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

Կոնտակտներ

Արգիշտի փողոց 11/4, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37496433673