Digitain

973622 Ընկերության էջի դիտումներ

1124 հետևորդ

26 ակտիվ աշխատանքներ

935 ընդհանուր աշխատանքներ

Digitain is an Armenia-based sportsbook and casino platform provider offering best of breed turn-key and white-label solutions. The company’s primary focus is on the regulated European market, with ambitious plans to expand its geographical footprint into the Americas and Asia. It employs more than 800 of the brightest minds and creative talents in the gaming industry, with the aim to provide a one-stop-shop for its customers. The multi-channel Digitain Gaming Platform allows operators to plug-in sportsbook, casino, live dealer, and virtual sports modules, and includes an integrated payment gateway, bonus engine, CRM system, and dedicated customer support. Its sportsbook product covers 26,000 live events each month, across 65 sports taking in 7,500 leagues and more than 3,000 betting markets, while its casino solution has 1,000-plus games from the likes of NetEnt, Microgaming, and Playson.
Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 1500-2000

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (26)

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Օնլայն և տեղական թրենինգներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Անվճար կայանում
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Ուսման/մասնագիտական վկայագրերի փոխհատուցում
Բիզնես գործուղումներ
Բրենդային օնլայն խանութներից ընկերության ապրանքանիշով իրերի ձեռքբերում

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն