Key Project Manager

Դիմել ընկերության էջում

Վերջնաժամկետ՝ 31 Մարտ 2023

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Պրոդուկտի/Նախագծերի կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Our success is due in large part to the experience, skills, and expertise of the best and brightest employees in the industry. Due to growth, we are looking for additional qualified experts to join our team. Think you have what it takes? Great! We welcome you to submit your qualifications for this great career opportunity.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Manage cross-team dependencies and/or be the key point of contact for company-wide projects
 • Define project scope and schedule/delivery timeline while focusing on regular, incremental, and timely delivery, both short-term and long-term (including roadmaps)
 • Organize and lead project/product status update meetings (including but not limited to framework ceremonies) generating and maintaining the sufficient project, team, and company-level records & institutional memory
 • Prepare and distribute progress reports (in and out of regular delivery periods)
 • Manage risks and issues within the team and across different business units
 • Correct deviations from plans, re-plan and re-define if and when required
 • Perform forward delivery planning for assigned projects/products
 • Assist in team development while holding teams accountable for their commitments, removing blockers to their work
 • Leverage organizational resources to improve capacity for project/product work
 • Mentor and develop team members, and manage efficiency by providing clarity, predictability, and transparency in day-to-day project management
 • Be aligned and closely collaborate with Product Owners/Product Managers/Chief of Products in managing customer/client expectations for project/product deliverables, managing stakeholder communications (internal & external), and helping to implement an effective system of project governance
 • Assist to define and manage a well-structured project management process and lead ongoing process improvement initiatives to implement best practices for Agile Project Management
 • Promote team empowerment, ensure that each team member is fully engaged in the project and making a meaningful contribution, and encourage a sustainable pace with high-level of quality for the team and value for the company

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Proven understanding of software development life-cycle models as well as expert/in-depth knowledge of both Agile and traditional project management principles/practices and the ability to blend them together in the right proportions to fit a project and business environment
 • A proven track record of successfully implementing software or web development projects using Agile methodologies including (ideally) 3+ years of experience as a Project Manager managing large, complex projects in a high-tech development environment with multi-function teams
 • Prior experience with Lean/Agile methodologies with enterprise-level software development projects.
 • Experience overseeing multi-function project/product teams with at least 10-15 team members including Developers, Product Owners, Business Analysts, and QA Engineers
 • Balanced business/technical background:
  • Sufficient level of technical background to provide highly-credible leadership to development teams and to be able to accurately and objectively evaluate complex project risks and issues
  • Ability to lead complex, large-scale project/products initiatives with a core understanding of the underlying business value
  • Exceptional level of collaboration with product owners/managers to develop strategies responsible for efficient, timely, and aligned delivery

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

 • BA or BS or equivalent experience is required; MA or MS is a plus.
 • Very effective interpersonal skills including mentoring, coaching, collaborating, and team building.
 • Strong analytical, planning, and organizational skills with an ability to manage competing demands.
 • In-depth knowledge and understanding of business need with the ability to establish/maintain a high level of trust and confidence from internal and external stakeholders.
 • Proven ability to lead software development projects and ensure objectives, goals, and commitments are met.
 • Solid understanding of and demonstrated experience in using appropriate tools:
  • Agile Project Management tools such as Jira or equivalent
  • Microsoft Project, Visio, and all Office Tools
  • Excellent oral and written communications skills and experience interacting with both business, technical, and IT individuals at all levels including the executive level
  • Creative approach to problem-solving with the ability to focus on details while maintaining the “big picture” view

Մասնագիտական հմտություններ

Agile նախագծի կառավարում

внедрение проектов

Անձնական հմտություններ

Ինքնամոտիվացվող

Ռազմավարական մտածելակերպ

Կազմակերպչական հմտություններ

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

Qualified candidates are welcome to apply for the job by following the link.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Զեղչեր և բոնուսներ աշխատակիցներին
Մերսում

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.digitain.com

Գտնել Digitain սոց․ կայքերում