Մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Դիմել հիմա

Վերջնաժամկետ՝ 03 Ապրիլ 2023

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Կրթություն

Աշխատանքի տեսակը՝ Կես դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

«Այբ» դպրոցի ուսուցիչն ուսուցչությունը համարում է իր կոչումը, իսկ կրթությունը՝ ոչ միայն անձ ձևավորելու, այլև Հայաստանի ապագան կերտելու գրավական։ Նա խորությամբ տիրապետում է իր առարկային և առարկայի դասավանդման յուրահատկություններին, ունի անհրաժեշտ մանկավարժական գիտելիքներ և հմտություններ, գիտի աշակերտի տարիքային առանձնահատկություններն ու հոգեբանությունը, հաջողությամբ օգտագործում է ՏՀՏ-ն դասավանդման մեջ։ Ուսուցման ընթացքում կարողանում է խթանել աշակերտների սովորելու կարողություններն ու հմտությունները, հոգ տանում աշակերտների դաստիարակության, արժեհամակարգի ձևավորման մասին։ Ուսուցչի նպատակն է հասկանալ յուրաքանչյուր աշակերտի անհատական կարիքները և տարբեր մոտեցումներ ու կրթական գործիքներ կիրառել աշակերտների ոգևորությունը, ուսումնական շահադրդվածությունը և սովորելու նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացնելու համար: «Այբ» դպրոցի ուսուցչից ակնկալվում է հանդես գալ որպես «Այբ» դպրոցի առաքելության կրող և աշխատել դպրոցի որդեգրած արժեքներին ու սկզբունքներին համապատասխան։

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Հետևողականորեն նպաստել «Այբ» դպրոցի աշակերտի՝ որպես անհատի ձևավորմանն ու կերտմանը, նրա մեջ արժեքային համակարգի ձևավորմանը՝ հիմնվելով «Այբ»-ի աշակերտի նկարագրի սկզբունքների վրա
 • Ստեղծել կրթական այնպիսի միջավայր, որտեղ ուսուցիչը կրթում ու դաստիարակում է աշակերտին սեփական արարքների օրինակով և վայելուչ պահվածքով
 • Ցուցաբերել հոգածու վերաբերմունք աշակերտի նկատմամբ, ուշադիր լինել նրա պահվածքին ու կարգապահությանը, հոգ տանել նրա առողջության ու անվտանգության մասին
 • Հարգել և պաշտպանել աշակերտի իրավունքներն ու ազատությունը, պատիվն ու արժանապատվությունը
 • Բացահայտել, դիտարկել, հետազոտել և գնահատել աշակերտի ուսումնառության ընթացքում նկատված կրթական կարիքները
 • Զարգացնել աշակերտների ինքնուրույնությունը, նախաձեռնողականությունը և ստեղծագործական ունակությունները` հաշվի առնելով յուրաքանչյուրի անհատական կարողությունները
 • Ուսուցանել՝ հաշվի առնելով աշակերտների կրթական կարիքները, տարիքային առանձնահատկությունները, առանձին աշակերտների ու աշակերտական խմբերի կարողություններն ու ձեռքբերումները
 • Համագործակցել դասվարների, դասավանդող մյուս ուսուցիչների, դպրոցի հոգեբանների և աշակերտական համայնքի համակարգողների հետ
 • Համագործակցել դպրոցի մանկավարժական, աշակերտական, ծնողական համայնքների հետ աշակերտների կրթության և դաստիարակության հարցում
 • Մասնակցել աշակերտական նախագծերի ընթացիկ աշխատանքներին, դրանց պաշտպանությանը և գնահատմանը
 • Դպրոցում ընդունված կարգով և նախատեսված ժամկետներում ներկայացնել հաշվետվություն աշակերտների ուսումնական առաջընթացի, հմտությունների, կարողությունների ու պահվածքի վերաբերյալ
 • Գրանցել աշակերտների հաճախումները համապատասխան հարթակներում, փաստաթղթերում, անհրաժեշտության դեպքում վերահսկել
 • Կազմել դասավանդվող առարկայի նկարագիրն ըստ դպրոցի սահմանած ձևաչափի, կազմել դասապլաններ, նախապատրաստել դասերը և ուսումնառությունն իրականացնել ուսումնական ծրագրին համապատասխան, կազմել տարաբնույթ առաջադրանքներ, կատարել ձևավորող և ամփոփիչ գնահատում
 • Տրամադրել դասավանդման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկույթ ու խորհրդատվություն դպրոցի նշանակած պատասխանատու անձին
 • Լիարժեք մասնակցել առարկայախմբի քննարկումներին, դպրոցի ուսուցչական և աշխատանքային խորհրդակցություններին
 • Ուսումնասիրել, վերանայել ու մշակել առարկայական ծրագրերի բովանդակությունը, մասնակցել գնահատման քաղաքականության և ընթացակարգերի քննարկմանն ու մշակմանը
 • Մասնակցել փոխադարձ դասալսումների՝ փորձի փոխանակման նպատակով, տալ և ստանալ դիտարկումներ և մեկնաբանություններ աշխատանքի վերաբերյալ։
 • Մասնակցել կրթական տարբեր դասընթացների, շարունակաբար զբաղվել մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների զարգացմամբ, կատարել սեփական փորձառության հետազոտություններ
 • Ներգրավվել դպրոցում տարբեր հերթապահությունների, արտադասարանական միջոցառումների մեջ
 • Մասնակցել դպրոցի համայնքային միջոցառումների կազմակերպմանը, դպրոցական համաժողովներին, դպրոցի ընդհանուր հանդիպումներին, ծնողական հանդիպումներին, ունենալ սեփական ներդրումը դպրոցի համայնքաշինության գործընթացում
 • Հետևել դպրոցի կանոնադրական ու ներքին իրավական փաստաթղթերին և աշխատանքը կազմակերպել ըստ այդ փաստաթղթերով սահմանված պահանջների

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Բակալավրի աստիճան մաթեմատիկա մասնագիտացմամբ
 • Ուսումնական հաստատությունում դասավանդելու (մասնավորապես՝ 10-17 տարեկան աշակերտների հետ աշխատելու) առնվազն երկու տարվա փորձ.
 • Ուսումնական հատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտների հետ փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • Մագիստրոսի աստիճանը կամ գիտական կոչումը կդիտվի որպես առավելություն
 • Դասավանդման վերապատրաստումների առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Առարկայական պատշաճ գիտելիքներ և դասավանդման գործնական հմտություններ
 • Տարբեր կրթական մեթոդների և ձևերի տեղեկացվածություն
 • Դասարանի կառավարման գիտելիքներ և հմտություններ
 • Վերլուծական մտածելակերպ
 • Սեփական մանկավարժական փորձառությունը վերլուծելու և գնահատելու կարողություններ
 • Նորարար և ստեղծագործական միտք
 • Արագ արձագանքելու և միաժամանակ մի քանի անելիքի վրա կենտրոնանալու կարողություն
 • Հայերենի իմացություն
 • Անգլերենի լավ իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման հմտություններ
 • Համբերատարություն
 • Հուզական բանականություն
 • Համակարգչային հմտություններ և ուսումնառության մեջ արդի տեխնոլոգիաների կիրառում
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Չսահմանված

Լրացուցիչ տեղեկություն

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուներին խնդրում ենք սեղմել «Դիմել հիմա» և լրացնել դիմումը։

Դիմել հիմա

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Ինչպես գտնել աշխատանք 1 click-ով

«Այբ» դպրոցի ՄՌԿ բաժնի ղեկավար Գոհար Հովհաննիսյանը staff.am-ի մասին

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Բարի գալուստ «Այբ» դպրոց

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Օտար լեզվի դասընթացներ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Անվճար սնունդ / կտրոններ
Անվճար կայանում
Բժշկական ապահովագրություն
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://aybschool.am/

Հեռախոսահամար` +37494546498

Հասցե՝ Թբիլիսյան խճուղի 11/11, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Այբ դպրոց սոց․ կայքերում