Mid/Senior Quality Assurance Engineer

Վերջնաժամկետ՝ 20 Մայիս 2021

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Որակի կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for Mid/Senior Quality Assurance (QA) engineer to develop and execute exploratory and automated tests to ensure product quality.

The QA engineer role plays an important part in our company’s product development process. Our ideal candidate will be responsible for conducting tests before product launches to ensure software runs smoothly and meets client needs.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Review product design documentation to ensure that requirements stated are correct, logical and verifiable,
 • Execute test methodologies in order to verify functionality and performance ahead of release to the customers,
 • Estimate, prioritize, plan and coordinate testing activities and methodologies,
 • Help to define, establish, and improve QA metrics across various platform components,
 • Create detailed, comprehensive and well-structured test plans and test cases,
 • Estimate, prioritize, plan and coordinate testing activities,
 • Design, develop and execute automation scripts using open source tools,
 • Perform thorough regression testing when bugs are resolved,
 • Develop and apply testing processes for new and existing products to meet client needs,
 • Track quality assurance metrics, like defect densities and open defect counts,
 • Stay up-to-date with new testing tools and test strategies.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Proven work experience in software quality assurance,
 • Strong knowledge of software QA methodologies, tools and processes,
 • Experience in writing clear, concise and comprehensive test plans and test cases,
 • Hands-on experience with automated testing tools,
 • Knowledge of Distributed data processing and Advance application development techniques for the implementation of the automation framework,
 • Experience of working with cross-functional team of business analysts, developers, testers and project managers to contribute toward the creation of an automated testing framework,
 • Proven experience in API testing,
 • Extensive work experience on Test Management Tools like JIRA,
 • Proven work experience with web and mobile apps,
 • Solid knowledge of SQL and scripting will be a plus,
 • Experience working in an Agile/Scrum development process,
 • Experience with performance and/or security testing is a plus.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

WE OFFER!

Career growth opportunity;

Opportunity to become a mentor for juniors/interns;

Opportunity for experiments;

Opportunity to express your opinion and thoughts and be heard;

Friendly work environment;

Great teambuilding activities.

 

All interested candidates are requested to submit their CV to [email protected]. Please, mention the position name ''Mid/Senior QA'' in the subject line of the e-mail.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Selenium

Jenkins

Bamboo

Անձնական հմտություններ

Բանակցությունների հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Խնդիրների լուծում

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.earlyone.com

Հեռախոսահամար` (011) 202-027