Monitoring Operator (Live Scouting)

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Սպորտ/Գեղեցկություն

Աշխատանքի տեսակը՝ Կես դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Այս աշխատանքի հայտարարության ժամկետը լրացել է։