On-call Driver

Աշխատանքի պայմաններ՝ Այլ

Կատեգորիա՝ ՀԿ/ Շահույթ չհետապնդող

Աշխատանքի տեսակը՝ Այլ

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Այս աշխատանքի հայտարարության ժամկետը լրացել է։