Operations Center Engineer

Վերջնաժամկետ՝ 14 Հունիս 2020

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

ServiceTitan is seeking several Operations Center Engineers with strong experience working with global teams, SaaS applications, distributed cloud infrastructure to build a world-class global Operations Center.

To support ServiceTitan’s growing customer base and cloud infrastructure, we are looking to build a 24/5 operations team located in Glendale USA and in Armenia. Our USA OC Engineers will cover the Glendale working hours and our Armenian team of 4 engineers will work with two shifts covering early morning and evening shift in Armenia. OC Engineers, will help improve our response to alerts, manage escalations, triage technical software problems, make sure documentation and processes exist and being followed by other groups and be an integral part of our incident response protocol. Our goal is to provide premium up time to our customers and improve the meantime to repair. 

You will be in the center of ServiceTitan, you will be seen by every team and your efforts will be recognized and valued by everyone in ServiceTitan. You will be working with diverse teams like Cloud, Infrastructure, Developers, Engineers, Cybersecurity, Customer Support and others across the Enterprise.

You will be able to bring in your ideas and showcase your creative problem solving skills.

You will be working with the Manager of Operations Center, other OC Engineers in Yerevan and two other OC Engineers in LA USA.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Document problem descriptions, impact, resolution, and detailed symptoms for issues reported.
 • Network with all the teams in Yerevan, USA and Russia. 
 • Monitor and troubleshoot ServiceTitan’s SaaS application from initial triage to resolution.
 • Review ongoing bugs/incidents to ensure teams are giving proper attention to resolution.
 • Participate in 24/5 shift rotation, collaborate with application owners, engineering, infra and others to resolve performance issues.
 • Work with Engineering teams on day-to-day support, maintenance, potential security vulnerabilities and troubleshooting of services and products to ensure high availability, optimal performance and stability.
 • Identify areas of importance to develop and update processes.
 • Build and implement tools, scripts and interfaces to mature current monitoring and alerting capabilities.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Documentation will be the critical aspect of this role.
 • Knowledge of incident management and experience is a super plus. 
 • Strong passion to extend your skills to unknown areas and a passion to learn new things.
 • Partner with various teams and organizations to provide operational support resources
 • Must know English
 • Russian and the knowledge of other languages is a plus 
 • Comprehensive knowledge of SaaS application support or similar operation.
 • Would be nice but not mandatory to have strong programming skills or infra or cybersecurity or databases skills.
 • Data driven decision maker with impeccable planning, organization, and communication skills.
 • Familiarity with interfacing all aspects of the business from support to engineers.
 • Experience with system/application monitoring and alerting tools.
 • Knowledge of these tools is a plus. JIRA, PagerDuty, DataDog, Kibana and Cloud Services.
 • Certifications are a plus: ITIL and/or familiarity with other frameworks, computer networks, OS, Cloud (Azure and/or AWS), Security, Virtual machines and others.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Աշխատավարձ: Highly competitive + benefits

Լրացուցիչ տեղեկություն

We are looking for interesting, smart and diverse people. Full of energy, passion and ready to move fast but at the same time patient and realistic, understanding that others around you might need time and patience.

Անձնական հմտություններ

Անկախ աշխատելու հնարավորություններ

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

Please follow this link and fill out the form in order to apply for this position.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Ընկերության լուսանկարները

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.servicetitan.com/

Հեռախոսահամար` +37499094095

Հասցե՝ 2 Մելիք Ադամյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել սոց․ կայքերում