PCIe Protocol Engineer

Վերջնաժամկետ՝ 31 Մարտ 2023

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Սարքավորումների դիզայն/ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Instigate Semiconductor is looking for PCIe protocol engineer. The Candidate will be an expert with 32Gbps SERDES (Serializer/Deserializaer) based protocols, and must possess recent work experience with PCIe Rev.3, 4 and 5 protocol; and be able to use FPGAs to create systems level designs to bring up and debug such systems in the lab

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Architecture definition and FPGA design creation utilizing all hardware features and IP cores targeted to existing and future Microchip products.
 • System and FPGA design must exercise all the use models targeted for each product mimicking end applications in a customer setting.
 • Develop high level system and product level validation plans for new and existing silicon products and project, execute per plan. Review dependencies, estimate effort and identify and communicate risk.
 • Understand hardware architectures, define use models and execute / oversee system level design implementations required to utilize the silicon features.
 • Be not only an effective contributor but also the technical expert related to protocols using high speed serial interfaces in a cross-functional team-oriented environment.
 • Write high quality code in Verilog, VHDL and C code. Maintain existing code. Support regression and re-use.
 • Learn new system designs and validation methodologies. Understand FPGA architectures.
 • Act as the authoritative expert in knowledge domain area(s), be able to mentor senior and junior engineers and provide technical guidance.
 • Collaborate with cross-functional managers/teams to identify and resolve inter-dependencies.
 • Define and improve process followed in the department; follow quality metrics and assess per project.
 • Must be willing to take night calls to participate in morning time India Standard Time zone meetings, when and if required.

Անհրաժեշտ հմտություններ

Minimum Qualifications:


 • BS degree and MS in Computer Science or in a related field
 • MS EE/CE with 5+ years of digital FPGA design and validation experience
 • Knowledge of FPGA architectures is a must
 • Possess an in-depth understanding of hardware architectures, system level IC design implementation, and knowledge of how to create end use scenarios
 • Strong technical background in FPGA prototype emulation, and debug
 • Strong technical background in silicon validation, failure analysis and debug
 • Excellent Board level debug capabilities in lab environment: hands-on troubleshooting skills for digital logic and analog circuit on PCB’s using oscilloscopes, digital analyzers, protocol exercisers and analyzers, integrated logic analyzers (e.g. Synopsys Identify, Xilinx Chipscope, Altera Signalscope, Lattice Reveal)
 • Design with RTL coding in Verilog and VHDL is a must
 • Experience using Simulation (ModelSim) and Synthesis (Synplicity) tools
 • Good knowledge of validating system level designs based on embedded processors and peripherals such as SPI, I2C, UART, Ethernet, PCI and USB
 • Familiarity with the bring up and on-board debug of 32Gbps SERDES
 • Hands-on systems level design and debug experience with following high-speed serial communications protocols (must: PHY, PCS and Data link layer of the OSI protocol stack; desirable: transaction and upper layers of the OSI protocol):
  1. PCIe Gen3/4/5
 • Experience with the PCI-SIG Compliance Tests
  1. Protocol Testing
  2. PCI-CV Testing
  3. PHY Testing
 • Experience with the PCIe Lab Equipment
  1. PCIe Analyzer
  2. PCIe Exerciser
 • Strong commitment to quality and customer satisfaction
 • Excellent verbal and written communication skills in English
 • Able to travel 0-2 times annually if required.

Preferred qualifications

 • Familiarity with any high speed SERDES controllers that make use of 32Gbps PCS, PMA :
  1. Ethernet 1, 2.5, 5, 10, 25, 40, 50, 100, 200, 400 Gbps, including familiarity with (U)S(X)GMII
  2. Interlaken (4.25 to 412.5 Gbps)
  3. OTN OTUx (2.66 to 131 Gbps), or SONET/SDH OC3/12/48/192
  4. (E,X,XGS,NG)-PON or 100G-EPON
  5. Video interfaces SDI-SD/HD/3GHD and SDI (5.94, 11.88Gbps), Displayport (6.48 to 25.92Gbps), HDMI (3.96 to 42.66 Gbps)
  6. JESD204C (6.375 to 32 Gbps)
 • Design and debug experience for any of the below high-speed serial communications protocols is a plus, but not necessary:
  1. Hybrid Memory Cube
  2. CPRI Rate 1 to 10+
  3. Serial Rapid IO 4.1
  4. Firewire
  5. Litefast
  6. USB 3.0
  7. SATA I, II, III
  8. Fiber Channel
  9. CoaXpress
 • C, C++ or object-oriented programming skills is desirable
 • Knowledge and experience in embedded firmware development is desirable
 • Good understanding of embedded firmware/software development process is desirable
 • Knowledge and experience in JTAG, SVF and 1532 standards and STAPL programming is desirable
 • Knowledge of PERL/TCL scripting is desirable

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Դիմեք օնլայն staff.am-ի միջոցով և հետևեք ձեր դիմումի ողջ ընթացքին։

Մասնագիտական հմտություններ

C programming

Verilog

Անձնական հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Խնդիրների լուծում

Հաճախորդի/սպասարկման ուղղվածություն

Վերլուծական հմտություններ

Թիմում աշխատելու ունակություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Պարգևատրումներ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
Անվճար կայանում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Պարգևատրման համակարգ
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
13-րդ աշխատավարձ
Հագուստի կոդի բացակայություն
Ուսման/մասնագիտական վկայագրերի փոխհատուցում
Ծնողական արձակուրդ
Պարգևատրումներ ամուսնության կապակցությամբ
Կրակային Պատրաստության Դասընթացներ

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.instigatesemiconductor.com/

Հասցե՝ 134 Ծարավ Աղբյուրի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Ինստիգեյթ Կիսահաղորդիչներ սոց․ կայքերում