Senior Data Quality and Management Analyst

Վերջնաժամկետ՝ 16 Ապրիլ 2023

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Տվյալների վերլուծություն

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

The Data Quality and Management Analyst will work with existing data management systems and processes to maintain high data quality levels. You’ll interact with multiple stakeholders and data owners to enact standards directed at improving and maintaining the enterprise data management practices.

Աշխատանքային պարտականություններ

Need more details? Keep reading...

 • Facilitating the alignment of corporate reference data management system and data quality framework with industry best practices

 • Leading the long term vision for data quality framework

 • Working with architects, data engineers on technology assessments for data platforms

 • Collaborating with Data Governance as we evolve our enterprise DG posture

 • Administration of corporate reference and metadata management systems

 • Designing and implementing business rules in code for data profiling analysis

 • Preparing and publishing data quality reports

 • Performing root cause analysis of data quality issues

 • Working with data stewards on data quality goals

 • Evangelizing best data management practices throughout the company

Անհրաժեշտ հմտություններ

So are YOU our next Senior Data Quality and Management Analyst? You are if you have…

 • Degree in computer science/mathematics or related field

 • Minimum 5 years of experience working in data management/data engineering field

 • Strong knowledge of T-SQL language

 • Experience developing data solutions on GCP, AWS or Azure

 • Experience with different types of databases e.g. relational, NoSQL, Cloud, Columnar, etc..

 • Extensive experience dealing with data quality issues, understanding of types of data quality issues

 • Understanding of various data types and associated lifecycles (e.g. master data, reference data, transactional data, etc.)

 • Experience dealing with business terminology and data dictionaries

 • Knowledge of MS SQL Server Master Data Services is an asset

 • Knowledge of Collibra Data Governance is an asset

ATTRIBUTES

 • Loves to learn and demonstrates a commitment to learning Questrade’s business and ongoing professional development.

 • Takes ownership of tasks and drives projects through to completion

 • Able to focus while under pressure and pay close attention to detail

 • Strong work ethic, positive energy and ability to energize others

 • Have excellent interpersonal, verbal and written skills and the ability to interact with multiple levels of stakeholder

 • A service-oriented mindset and a willingness to assist the team in any way to ensure project success

 • Ability to work under minimal supervision

Brownie points

 • Knowledge of Power BI is a plus


Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Sounds like you? Click below to apply!

At Questrade Group of Companies, with multiple office locations around the world, we are committed to fostering a diverse, inclusive and accessible work environment. We value the unique skills and experiences each individual brings, and believe that when our teams feel supported and motivated, their creativity becomes a source of innovation. We are also committed to creating and sustaining a collegial work environment in which all individuals are treated with dignity and respect and also one which reflects the diversity of the communities we serve and operate in to help us revolutionize financial services for the benefit of all of our customers. 

Մասնագիտական հմտություններ

NoSQL databases

SQL

Cloud Services

Azure

T-SQL

Relational Databases

Անձնական հմտություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Թիմում աշխատելու ունակություն

english

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

Click on the link below to submit your application:

https://can63.dayforcehcm.com/CandidatePortal/en-US/qfg/Posting/View/3818

Candidates selected for an interview will be contacted directly.


Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Ընկերության լուսանկարները

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.questrade.com/about-us/careers

Հասցե՝ 1 Տերյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Questrade International Inc. սոց․ կայքերում