Website Developer / Shopify Developer

Վերջնաժամկետ՝ 30 Մարտ 2023

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Այլ ՏՏ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան (Հեռահար)

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Woomler Engineering who maintains several international ecommerce websites is looking for a skilled Shopify website developer to join our team.

The successful candidate will be responsible for designing, developing, and maintaining our ecommerce websites based on Shopify and WordPress CMSs. The website developer will also be responsible for ensuring that our websites are fully functional, responsive, and user-friendly.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Design, develop, and maintain ecommerce websites based on Shopify and WordPress CMS and themes.
 • Ensure that websites are fully functional, responsive, and user-friendly.
 • Research market trends and implement best practices for ecommerce stores.
 • Add new products and categories to Shopify store and ensure that product information is accurate and up-to-date.
 • Collaborate with the marketing and design team to build and improve ecommerce websites, including optimizing website content and improving website design and user experience.
 • Troubleshoot website issues and work with technical support to resolve any problems.
 • Analyze website performance and make recommendations for improvements.
 • Stay up-to-date with the latest web development trends and technologies.
 • Train and educate other team members on website best practices and maintenance.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Proficient in Shopify and WordPress CMS and themes, as well as HTML, CSS, JavaScript, and Shopify Liquid.
 • Familiarity with ecommerce platforms and software such as Shopify, WooCommerce, Magento, or BigCommerce.
 • Experience with ecommerce website optimization, including SEO, website speed, and conversion rate optimization.
 • Familiarity with website analytics tools such as Google Analytics.
 • Basic knowledge of HTML, CSS, JavaScript, and Shopify Liquid.
 • Strong collaboration and communication skills, with the ability to work effectively with cross-functional teams.
 • Attention to detail and ability to manage multiple projects and priorities.
 • Strong problem-solving and analytical skills.
 • Understanding of website security best practices and experience implementing security measures.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

To apply for this position, please send your resume/CV and a cover letter to hr@woomler.com.

In your cover letter, please include a brief introduction of yourself, your relevant experience and skills. We appreciate your interest in Woomler Engineering and look forward to hearing from you.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

CMS

HTML/CSS

Web Design

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.woomler.com/

Հեռախոսահամար` +37460381138

Հասցե՝ 18 Վարդանանց փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Woomler Engineering սոց․ կայքերում