WordPress & Elementor Web Designer

Վերջնաժամկետ՝ 02 Ապրիլ 2023

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ UI/UX/գրաֆիկ դիզայն

Աշխատանքի տեսակը՝ Կես դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Hey, I'm looking for a part-time Elementor PRO Designer (around 20-25 hours per week with the possibility to work full-time as we grow) to join my team to work from office in the heart of Yerevan at VENI Business Center, Khorenatsi 15/1.

ROLE REQUIREMENTS & QUALIFICATIONS

 • Have a high level of expertise with WordPress, 3+ years of experience.
 • Elementor PRO Expert. We build all our sites with Elementor PRO. Please apply ONLY if you have experience working with Elementor. Submit portfolio of the sites built with Elementor.
 • Awesome at design. Here are examples of what we find awesome: robertteschner.com, joshualeeberry.com, comeupforair.com, getleverage.com, thetotalpotential.com
 • Entrepreneurial spirit, can-do attitude, KIND, low-maintenance, highly reliable and honest, insatiable need to do great work.
 • Proficient in front-end development programming languages such as HTML.
 • Excellent at mobile responsiveness and cross-browser testing/implementation. On top of internal web protocols, standards.
 • Staying on top of web design trends

Աշխատանքային պարտականություններ

LIKELY JOB RESPONSIBILITIES

 • Build beautiful web pages that infuse personal connection and drive conversion.
 • Support account managers by setting them up for success, meeting all deadlines, and being responsible for your own work tasks without needing follow-up.
 • Attend design meetings with the Creative Director, Account Manager, and Client.
 • Brainstorm branding and design ideas, functionalities (Forms, pop-ups, feeds, etc.), implementation of systems (CRMs, Payment, etc.), technical setup (domain, email, hosting, etc.), and implementation of inbound marketing strategies.
 • Design web graphics that are in alignment with client branding.
 • Execute technical setup for new projects, plus execute website launch sequence (making sure there are zero errors).
 • Ensure project scope is seen through to completion.

Անհրաժեշտ հմտություններ

Elementor PRO Expert. We build all our sites with Elementor PRO. Please apply ONLY if you have experience working with Elementor. Submit portfolio of the sites built with Elementor. No other candidates will be considered.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Դիմեք օնլայն staff.am-ի միջոցով և հետևեք ձեր դիմումի ողջ ընթացքին։

Մասնագիտական հմտություններ

WordPress

HTML/CSS

Web Design

Adobe Creative Suite

Անձնական հմտություններ

Անկախ աշխատելու հնարավորություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Ուշադիր

Ստեղծարարություն

Հումորի զգացում

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։