Accountant

Deadline: 13 June 2022

Employment term: Permanent

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

EL Holding LLC ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում ներքին հաշվապահի

Job responsibilities


  • Ապահովել ձեռք բերված ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, պահեստավորման, պահեստավորված միջոցների շարժի հաշվառման աշխատանքները
  • Ապահովել կազմակերպության աշխատողների աշխատավարձի, աշխատավարձին հավասարեցված վճարների և այլ վճարների հաշվառման աշխատանքները
  • Ապահովել դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը
  • Ապահովել եկամուտների և ծախսերի ճշգրիտ վերլուծություն
  • Վարել և վերահսկել ընթացիկ հաշվապահությունը

Required qualifications

  • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
  • Նվազագույնը 1 տարվա հաշվապահի փորձ ռեստորանային ոլորտում
  • Վերլուծական մտածողություն
  • Առաջնահերթություններ սահմանելու, որոշումներ կայացնելու և խնդիրներ լուծելու կարողություն

Required candidate level: Not defined

Additional information

 Եթե Ձեր թեկնածությունը համապատասխանում է վերը թվարկված պահանջներին, կարող եք ուղարկել ինքնակենսագրական [email protected] էլ. փոստի հասցեին:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

MS Office

Share this job via your favorite social media channel.