Accountant

Deadline: 23 March 2023

Employment term: Permanent

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Մառանիկ ընկերությունում փնտրում ենք հաշվապահի՝ մեր ընկերության փորձառու թիմին միանալու համար։

Job responsibilities

 • Նախատեսել ֆինանսական գործընթացները` հասկանալով կազմակերպության նպատակները, կառուցվածքը, քաղաքականությունը, ներքին հսկողությունները և արտաքին կանոնակարգերը
 • Հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրում
 • Հաշվապահական փաստաթղթերի կազմում, փաստաթղթաշրջանառության վարում
 • Ապրանքների վերադարձի ձևակերպում
 • Բանկային գործարքների, դրամական միջոցների հաշվառում, դրանց շարժի հետ կապված համապատասխան գործառնությունների իրականացում
 • Դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքի հետևում, գործընկերների հետ փոխադարձ հաշվարկների իրականացում
 • Հաշվապահական և ֆինանսական փաստաթղթերի շրջանառության կազմակերպում և վարում

Required qualifications

 • Աշխատանքը պահանջում է ունենալ բարձրագույն հաշվապահական կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն, մասնավորապես՝ Excel, ՀԾ
 • E-invoicing ծրագրի իմացություն
 • Անգլերենի և ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է։

Required candidate level: Junior

Additional information

Դիմելու համար կարող եք ուղարկել Ձեր տվյալները hr@imexgrroup.am ՝նշելով հաստիքի անվանումը

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

AS-Enterprise

MS Office

Soft skills

Positive attitude

Time management

Problem solving 

Flexible

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://Idealsystem.am

Phone: (011) 288-641