Accountant

Deadline: 25 March 2021

Employment term: Permanent

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Մենք փնտրում ենք պատասխանատու և ճշտապահ հաշվապահի՝ Բանկի Ներբանկային գործառնությունների թիմը համալրելու նպատակով։

Job responsibilities

 • Ապրանքանյութական արժեքների և հիմնական միջոցների հաշվառում, վերջիններիս շարժի հետ կապված գործառնությունների ներկայացում հաշվապահական հաշվառման մեջ,
 • Հաշվապահական փաստաթղթերի փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում և վարում,
 • Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների հաշվառում, հաշվապահական ձևակերպում և պետական բյուջե փոխանցում,
 • Պայմանագրերի, մատակարարների կողմից դուրսգրված սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի համաձայն ստացված և մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարած և ստացած գումարների հաշվառում, հաշվապահական ձևակերպում,
 • Հաշիվ-ապրանքագրերի կազմում, առհաշիվ գումարի տրամադրում, հաշվետվության ստու­գում և համապատասխան հաշվապահական ձևակերպումների կատարում,
 • Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառում, դեբի­տո­րական պարտքերի դասակարգում։

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների, հաշվապահության կամ հարակից այլ ոլորտներում,
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստան­դարտների (ՀՀՄՍ) իմացություն,
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազ­գա­յին ստանդարտների (ՖՀՄՍ) իմա­ցու­թյուն,
 • Հարկային օրենսդրության իմացություն,
 • E-invoicing ծրագրի իմացություն,
 • MS Office ծրագրերի իմացություն,
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետման լավ մակարդակ,
 • Տվյալ ոլորտում մասնագիտական փորձի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն։

Մենք արժևորում ենք․

 • Վերլուծական մտածողությունը,
 • Մանրուքների նկատմամբ ուշադրությունը,
 • Թիմային աշխատանքի հակվածությունը և հաղորդակցման հմտությունը,
 • Պատասխանատվության և ճշտապահության բարձր զգացումը,
 • Ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման ունակությունը։

Required candidate level: Not defined

Professional skills

Banking legislation of RA

MS Office

Armenian tax legislation

E-invoicing

Soft skills

Detail-oriented

Analytical skills

Teamwork

Ability to work under pressure

Punctuality

You can apply for this job just by following Application procedure.

Application procedures

Նշված պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը [email protected] հասցեին` նամակի թեմա (subject) դաշտում անպայման նշելով «Հաշվապահ»։

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջվող չափանիշներին համապատասխանող և առաջնային ընտրությունն անցած թեկնածուները։ 

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Required application form

Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձև

Share this job via your favorite social media channel.

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Առողջության ապահովագրություն,
 • Դժբախտ պատահարներից և կրիտիկական հիվանդություններից ապահովագրություն,
 • Անկանխիկ գումար, որը կարող է ուղղվել ինչպես աշխատակցի այնպես էլ նրա ընտանիքի անդամների կրթությանը, հանգստին, առողջ ապրելակերպին և այլն,
 • Արձակուրդային և նախատոնական պարգևատրումներ,
 • Պարգևատրումներ կախված տարեկան կատարողականի արդյունքներից,
 • Պարգևատրումներ աշխատակիցների ամուսնության, երեխաների ծննդյան կապակցությամբ,
 • Միանվագ գումարի տրամադրում աշխատակիցների երեխաների առաջին դասարան գնալու կապակցությամբ,
 • Նյութական օգնություններ անհրաժեշտության դեպքում,
 • Մասնագիտական միջազգային որակավորումներ ստանալու պարագայում ծախսերի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցում,
 • Գործուղումներ ՀՀ տարածքում և դրանից դուրս՝ փորձի փոխանակման նպատակով,
 • Կորպորատիվ առաջարկներ մի շարք սպորտային ակումբներից, խանութներից, ուսումնական կենտրոններից և այլն,
 • Կորպորատիվ միջոցառումներ, այդ թվում՝ սպորտային, թիմային, ուսումնական և ժամանցային,
 • Վճարվող time off։

View more

View Less

Contact details

Website http://www.acba.am

Phone: +37410318888

Address: 82 Arami poghots, Yerevan, Armenia

Find Acba Bank OJSC on social media