Accountant-cashier

Deadline: 29 July 2020

Employment term: Permanent

Category: Sales/service management

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Բանկի հաճախորդների հաշվեգործառնական սպասարկման իրականացում և բանկային ծառայությունների վաճառք

Job responsibilities

- Դրամային և արտարժութային հաշիվների բացում և սպասարկում․

- Ավանդների ընդունում, վարկային հաշիվների վարում, քաղվածքների տրամադրում․

- Դրամային և արտարժութային փոխանցումների իրականացում, կանխիկացում և այլ հաշվեգործառնական գործառնություններ․

- Բանկային ծառայությունների վաճառք/խաչաձև վաճառք․

- Կատարված գործարքների փաստաթղթային ձևակերպումների իրականացում՝ ՀՀ օրենսդրության, ՀՀ կենտրո­նա­կան բանկի և Բանկի ներքին իրավական ակտերին համապատասխան։

Required qualifications

Բարձրագույն ֆինանսական, տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն․

- Բանկային ոլորտում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձը ցանկալի է․

-  Պատասխանատվության բարձր զգացում․

- Հաղորդակցման և կազմակերպչական գերազանց հմտություններ․

- Թիմում աշխատելու կարողություն․ 

- Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն․

- Microsoft Office ծրագրային փաթեթի իմացություն․ ՀԾ Բանկ իմացությունը ցանալի է։

Required candidate level: Not defined

Additional information

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են իրենց  ինքնակենսագրական տվյալները (CV)  ուղարկել հետևյալ հասցեով՝ [email protected]

You can apply online via staff.am or follow the below application procedure.

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

Banking legislation of RA

Soft skills

Presentation skills

Logical thinking

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website https://www.araratbank.am/hy/

Find AraratBank OJSC on social media