Associate/ Attorney

Deadline: 09 June 2022

Employment term: Permanent

Category: Legal

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

«Դելեքս» փաստաբանական գրասենյակը փնտրում է իրավաբան/փաստաբան` պարտքերի հավաքագրման թիմում աշխատելու համար։Job responsibilities

 • Պարտավորական հարաբերությունների վերաբերյալ դիրքորոշումների ներկայացում,
 • Դատարան ներկայացվող փաստաթղթերի, հայցադիմումների, բողոքների, միջնորդություննների, առարկությունների կազմում, ներկայացում,
 • Տարատեսակ հայցադիմումների ձևանմուշների կազմում, համապատասխանեցում ՀՀ օրենսդրությանը,
 • Դատական գործերի վարում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում
 • Դատական ներկայացուցչություն դատարաններում, ՀԿԱԾ-ում և պետական այլ մարմիններում:

Required qualifications

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • Փաստաբանի արտոնագրի առկայություն,
 • ՀՀ ֆինանսաբանկային օրենսդրության, ՀՀ կապի և հեռահաղորդակցման ոլորտի օրենդրության, ՀՀ քաղաքացիական և քաղաքացիական դատավարության օրենդրության իմացություն, Սնանկության մասին ՀՀ օերնքի իմացություն, Դատական ակտերի հարկադիր կատաման մասին ՀՀ օերնքի իմացություն, Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումների իմացություն
 • Հաղորդակցվելու ունակություն,
 • Ճկունություն և վճռականություն,
 • Վերլուծական մտածողություն,
 • Արագ սովորելու և ընկալելու ունակություն,
 • Տեխնիկական հմտություններ /համակարգիչ և օժանդակ ծրագրեր/,
 • Թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • Սթրեսի կառավարում և կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Datalex, Arlis համակարգերից օգտվելու գերազանց հմտություններ, Hudoc համակարգից օգտվելու հմտությունը կդիտվի որպես առավելություն:

Required candidate level: Mid level

Additional information

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը հետևյալ էլ. փոստի հասցեով՝

 [email protected] , [email protected] ` նամակի վերնագրում նշելով Իրավաբան/փաստաբան:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Soft skills

Ability to work independently

Share this job via your favorite social media channel.