Ավագ ֆինանսական մասնագետ

Deadline: 21 March 2021

Employment term: Permanent

Category: Finance Management

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Մեր կարևորագույն նպատակներից է ժամանակակից նորարարությունները հասանելի դարձնել մեր հաճախորդներին: Կիրառելով գերժամանակակից տեխնոլոգիաներն ու ինովացիաները, մենք ձգտում ենք ստեղծել ապագայի ծառայությունները:

Մենք փնտրում ենք Ավագ ֆինանսական մասնագետի ով կկազմի ու կմշակի ֆինանսական և բիլինգային հաշվետվություններ, ինչպես նաև կպատրաստի և կներկայացնի վիճակագրական հաշվետվություններ:

Այժմ դուք հնարավորություն ունեք միանալու կենսուրախ, եռանդուն ու մոտիվացված թիմի և կերտելով իրական արդյունքներ՝ միաժամանակ էլ ավելի զարգացնել ձեր հմտությունները:

Նոր թիմակիցներ փնտրելիս մեզ համար կարևոր է ոչ միայն աշխատանքային փորձը, այլև մարտահրավերներին դիմագրավելու պատրաստակամությունն ու արագ սովորելու ունակությունը:

Job responsibilities

ՖՀՄՍ պահանջներին համապատասխան համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների և դրանց կից ծանոթագրությունների մշակման աշխատանքների կատարում;

- Հաշվապահական հաշիվների շրջանառության տեղեկագրի մշակում՝ հաշվապահական ծրագրային տվյալների և ՖՀՄՍ ճշգրտումների համախմբման արդյունքում, ՖՀՄՍ ճշգրտումների աշխատանքներին մասնակցություն;

Համաձայն ՖՀՄՍ 15-ի հասույթի ճանաչման քաղաքականության շրջանակներում հաճախորդների հետ պայմանագրերի կատարման ենթակա պարտականությունների բնույթի և ժամկետների որոշմամբ հասույթի ճշգրտում. հասույթի մանրամասն ներկայացում;

Աշխատակազմի գծով ծախսերի՝ աշխատակիցների վարձատրության և դրանց կապիտալացման մասին ամսական համապարփակ հաշվետվության պատրաստում (այդ թվում՝ ՖՀՄՍ 15-ի ներկայիս պահանջների համաձայն՝ հաճախորդների հետ պայմանագրերի հետ կապված լրացուցիչ ծախսումների կապիտալացումը, մասնավորապես՝ վաճառքի գծով միջնորդավճարները և աշխատակիցներին վճարովող պարգևավճարները, որոնք ուղղակիորեն վերագրելի են նոր բաժանորդների ներգրավմանը;

Իրավաբանական անձանց և անհատների առևտրական դեբիտորական պարտքերի գծով սպասվող պարտքային վնասի (ECL) հաշվարկի կատարում համաձայն ՖՀՄՍ 9-ի;

-  Պայմանագրային ակտիվների և պայմանագրային պարտավորությունների մասին տեղեկատվության պատրաստում;

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ծանոթագրության պատրաստում համաձայն ՖՀՄՍ-երի;

- Բիլինգային հաշվետվությունների, այդ թվում՝ տրաֆիկների, հաճախորդների բազայի, AUPU և ARPU հաշվետվությունների արտածում, մշակում և արխիվացում ամսական պարբերականությամբ;

- Վիճակագրական հաշվետվությունների պատրաստում;

Արտաքին աուդիտորական աշխատանքներում ակտիվ մասնակցություն և համագործակցություն:

Required qualifications

- ՖՀՄՍ տիրապետում;

- Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, տնտեսագիտության, բիզնես ադմինիստրացիայի կամ այլ համապատասխան մասնագիտական ոլորտում;

- Բիզնեսի/ֆինանսական մասնագետ/վերահսկող կամ ֆինանսներին առնչվող այլ աշխատանքում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ;

- MC Excel-ի խորացված իմացություն;

- Ճկունություն և ինքնուրույն աշխատելու և միևնույն ժամանակ հաշվետու լինելու կարողություն;

- Կազմակերպելու և համակարգելու (խմբում աշխատելու) գերազանց հմտություններ:

Required candidate level: Senior

Additional information

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց CV-ները  [email protected] էլ. հասցեով` վերնագրի դաշտում նշելով հաստիքի անվանումը ("Ավագ ֆինանսական մասնագետ"):  

Շնորհակալություն !

Professional skills

Financial analysis

MS Excel

Advanced English knowledge

Soft skills

Team player

Communicability

Share this job via your favorite social media channel.

Ինչպես գտնել աշխատանք 1 click-ով. Ucom Մարդկային ռեսուրսների և կազմակերպության զարգացման տնօրեն Անի Փեթրոյանը staff.am նոր գործիքակազմի մասին

Ucom ընկերության Մարդկային ռեսուրսների և կազմակերպության զարգացման տնօրեն Անի Փեթրոյանը ներկայացնում է՝ ինչպես ենք կիրառում staff.am օնլայն դիմումների կառավարման նոր գործիքակազմը լավագույն մասնագետների հավաքագրման համար։

 

View more

View Less

Contact details

Website https://www.ucom.am/en/personal/

Phone: +37411444444

Address: Yerevan Plaza Business Center, Yerevan, Armenia

Find Ucom on social media