Chief Accountant

Deadline: 12 April 2023

Employment term: Permanent

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Модный дом HENDERSON Armenia приглашает присоединиться к команде активного, ответственного и опытного профессионала на роль главного бухгалтера

Job responsibilities

 • Մանրածախ առևտրով զբաղվող ընկերության հաշվապահական և հարկային հաշվառման վարում` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
 • Ներմուծման և արտահանման գործառնությունների հաշվառում, արժութային հսկողություն
 • Բանկային և դրամարկղի գործարքների հաշվառում, ստացված միջոցների հարկային համակարգի կայքում համապատասխանեցում;
 • Նախահաշիների, գործուղումների գրանցում;
 • Աշխատանք առաջնային փաստաթղթերի հետ (ելքային փաստաթղթերի պատրաստում, այդ թվում՝ էլեկտրոնային ձևով, մուտքային փաստաթղթերի ստուգում, հաշվառում, էլեկտրոնային արխիվի ձևավորում և այլն);
 • Ապրանքների հաշվառում (ստացում, տեղաշարժ, վաճառք, դուրսգրում և այլն)
 • Բիզնես գործընթացների կառուցում ըստ БУ, НУ, УУ;
 • Մասնակցություն գույքագրմանը,
 • Արագ տեղեկացնել ղեկավարությանը հարկային/հաշվապահական օրենսդրության բոլոր փոփոխությունների մասին, որոնք ազդում են ընկերության բիզնես գործընթացների վրա,
 • Ղեկավարությանը տեղեկատվություն տրամադրել բիզնես վարելու համար անհրաժեշտ բոլոր մեթոդաբանական հարցերի վերաբերյալ (БУ, НУ, ապրանքների հետագծելիություն և այլն),
 • Պայմանագրերի՝ հաշվապահական/հարկային ռիսկերի առկայության վերլուծություն
 • Ժամանակաշրջանի ամսական փակում, հաշվետվություն պատրաստում
 • Հաշվապահական, հարկային, վիճակագրական հաշվետվությունների հանձնում
 • Հարկային պահանջներին պատասխաններ, այդ թվում՝ բոլոր հարկերի գծով կամերալ և ընդհանուր ստուգումների շրջանակներում
 • Հարկային մարմինների հետ փոխգործակցություն բոլոր ի հայտ եկած հարցերի շուրջ
 • Հրահանգների և ուղեցույցների պատրաստում/խորհրդատվության տրամադրում աշխատակիցներին կանխավճարային հաշվետվությունների պատրաստման, հարկերի վճարման և այլնի վերաբերյալ
 • Հաշվառման այլ հարցեր
 • Կադրային հաշվառման վարում՝
 1. Աշխատանքի, աշխատանքից ազատման, արձակուրդի, ճանապարհորդության և այլնի հրամանների գրանցում.
 2. Աշխատանքային պայմանագրերի գրանցում
 3. Աշխատանքի վայրում գրանցում ընդունելություն / աշխատանքից ազատում;
 4. արձակուրդների հաշվառում
 5. աշխատակիցների համար վկայականների տրամադրում և այլն
 6. Աշխատավարձի հաշվարկ և աշխատավարձի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում, հարկային պարտավորությունների վճարում

Required qualifications

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
 • 3 տարուց ավելի աշխատանքային փորձ որպես հաշվապահ/գլխավոր հաշվապահ (ցանկալի է մանրածախ առևտրի կազմակերպություններում)
 • Արտաքին տնտեսական գործունեության իմացության բարձր մակարդակ
 • 1C, Excel-ի գերազանց իմացություն
 • ՏՏ մասնագետների համար TOR ձևակերպելու ունակություն
 • Հաշվապահական հաշվառման և հարկային հաշվառման կարգավորման ոլորտում Հայաստանի օրենսդրության վարժ տիրապետում
 • Վերլուծական մտածելակերպ, ռազմավարական մտածողություն, պատասխանատվություն
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզվի գերազանց իմացություն

Required candidate level: Senior

Additional information

Խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն՝ office@henderson.am հասցեին, նշելով, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք Staff.am կայքից։

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

1c Accounting Software

ACCA

Civil law of RA

Customs legislation of RA

Employment & labour law of the RA

Financial analysis

Financial statement preparation

Soft skills

Ability to work independently

Written communication skills

Positive attitude

Detail-oriented

Analytical skills

Share this job via your favorite social media channel.