Chief Financial Officer

Deadline: 08 April 2023

Employment term: Permanent

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում մինչև 45 տարեկան, բարձրագույն կրթությամբ գլխավոր ֆինանսիստի: Ընտրված թեկնածուն աշխատելու է գրանցված, աշխատավարձը ստանալու է բանկային քարտով: Աշխատանքային ժամերն են 9.00-18.00-ն, հանգստյան օրը՝ կիրակի:

Job responsibilities

Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում,
Ընկերության ֆինանսական պլանավորում ընթացիկ տարվա և հետագա 3 տարիների համար,
Ընկերության գործունեության ֆինանսական վերլուծություն, խնդիրների բացահայտում, լուծումների փնտրում,
Ընկերության դրամական հոսքերի կանխատեսում և պլանավորում, նաԱրտադրական գործընթացների մշակում,
Ընկերության աշխատակիցների ներքին հաշվետվողականության համակարգի մշակում, տվյալների հավաքագրման և վերլուծության նպատակով,
Արտադրատեսակների ինքնարժեքի և վաճառքի գնի հաշվարկ,
Նոր նախագծերի մշակում, դրանց ֆինանսական արդյունավետության գնահատում, նախագծերի պրեզենտացիաների իրականացում:

Required qualifications

-Ֆինանսական ոլորտում առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձը /որից 5 տարին՝ գլխավոր ֆինանսիստի պաշտոնում աշխատած/,

- Բարեկիրթ պահվածք

- Հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի, 1C 8,3 ծրագրի և համակարգչային MS-office փաթեթի իմացությունը պարտադիր են:

Required candidate level: Senior

Salary: 400000 AMD - 400000 AMD Net a month

Additional information

Аpply online via staff.am and follow entire application process.

Professional skills

1c Accounting Software

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Phone: (011) 589-991

Address: Ayasi 114, Yerevan, Armenia