ARGE BUSINESS LLC

26817 Page views

47 followers

0 active jobs

60 job history

ARGE BUSINESS LLC is the official distributor of Procter&Gamble, Duracell, Wella, Fater Group, Kamill, Lorado, Ichnya, Cargill and other famous companies in Armenia, and markets more than 50 different brands around all the regions of Armenia and Artsakh. Established in 2006, ARGE Business has grown with the goal of offering high-quality products and services. Today, the company has become one of the biggest taxpayers in the republic. ARGE Business is dedicated to creating lasting bonds with its clients and partners because we know that success comes from great labour and teamwork.

The Company operates with the slogan “Buy the Original”.

ARGE BUSINESS is made up of a group of skilled staff members who form a network that enables the company to act as a leading platform for partners who wish to develop high-quality, innovative product distribution in the area. Throughout the period of more than 15 years of operation, ARGE Business LLC has emerged as the top FMCG distributor in Armenia, with the largest FMCG coverage (over 95%) and a 4500 sq m warehouse, which has a positive impact on the country's economy.

Our Values

Respect

Treat colleagues, customers, and suppliers with respect. Be not only polite, but also active and involved. Learn to listen and understand, as respect and trust are the safest steps towards success.

Responsibility

Feel responsible and deliver on promises and timings. Go beyond the job description to deliver what was promised and drive into reaching maximum results.

Excellence

From market presence to building brands, ARGE strives to continuously set the standards for excellence in everything the company does. 

Product portfolio: Duracell, Gillette, Blend-A-Med, Oral-B, Fairy, Ariel, Tide, Head & Shoulders, Pantene, Pampers, Safeguard, Discreet, Always, Comet, Lenor, Wella, Londa Color, Kamill, Ace, Ichnya, Reggia and more.

Note: Employment decisions are made without regard to race, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability or other characteristics protected by law.

Industry: Import/Export/Trade
Type: LLC/OJSC/CJSC
Date of Foundation: 2006

Number of Employees: 200-500

Location: 47/1 Sharuri str, Yerevan , Yerevan, Armenia

Website

Active jobs (0)

Currently there are no active jobs from this company

«ԱՌԳԵ ԲԻԶՆԵՍ» ՍՊԸ

Դեռևս ոչ հեռավոր անցյալում՝ 2006թ.-ին հիմնադրվեց «ԱՌԳԵ ԲԻԶՆԵՍ» ՍՊԸ-ն, որը վստահ կատարելով իր առջև դրված առաքելությունը ներդրումներ է կատարում Հայաստանի տնտեսության մեջ, նպաստում տնտեսական աճին, լինելով ամենախոշոր ոչ պարենային և պարենային ապրանքներ ներմուծող ընկերությունների շարքում առաջիններից մեկը:

Համագործակցելով հանրահայտ Procter & Gamble, Duracell, Wella, Roust և մի շարք այլ հայտնի ապրանքանիշերի հետ՝ ԱՌԳԵ-ն նպատակ է դրել իր առջև լինել լավագույն կազմակերպությունը իր սպառողների համար և մատակարարել նրանց միայն վստահելի, որակյալ և օրիգինալ ապրանքներ:

✅ ԱՌԳԵ-ն հանդիսանում է Հայաստանի 60 ԹՈՓ հարկատուներից մեկը

✅ 200-ից ավելի մոտիվացված աշխատակիցներ

✅ Ավելի քան 95% շուկայական ծածկույթ

✅ 4 մարզային մասնաճյուղեր

Ահա այս թվերն են խոսում ARGE Business-ի սիրված և պահանջված լինելու մասին։

Benefits

Annual bonus
Annual salary review
Medical insurance
Teambuilding and corporate events
Complimentary tea, coffee and refreshments
"Baby born" package
Free parking
Day off
Family medical insurance
Company performance-based bonuses
Special day-offs
Sport package
Business trips
No dress code
Parental Leave
Gifts for different occasions
Free meals
Wedding gift/ Marriage package

Contacts

47/1 Sharuri str, Yerevan , Yerevan, Armenia
+37410464633