Armenian Caritas BNGO | Staff.am(en)

Armenian Caritas BNGO

15219 Page views

34 followers

1 active jobs

34 job history

 

Սույն Վարվեցողության կանոնակարգը առանձնացնում է վարվեցողության և վարքագծի կանոնները, որոնց պետք է հետևեն Կարիտասի բոլոր աշխատակիցները։
 

Industry: NGO/International organization

Location: Yerevan, Armenia

Active jobs (1)

Contacts

Yerevan, Armenia
094842288 Լիլիթ