IAB International Academy of Business

1151 Page views

Այ Էյ Բի Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիան հիմնադրվել է 2001թ-ին: Ակադեմիայի առաքելությունն է` ապահովել մարդկային ռեսուրսների զարգացումն ու աճը Հայաստանում և տարածաշրջանում` առաջարկելով մասնագիտական վերապատրաստման և խորհրդատվական ծառայությունների մշտապես նորացվող լայն շրջանակ:

Այ Էյ Բի Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիայի 3 հիմնական բաժիններն են՝

 • Միջազգային Որակավորումներ
 • Լեզվի Կատարելագործում
 • Բիզնես Դասընթացներ

Ստեղծման պահից Այ Էյ Բի Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիան հանդիսանում է մի շարք միջազգային մասնագիտական կրթական համակարգերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում: Այ Էյ Բի Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիայի հաջողության հիմքում ընկած է շարունակական նորարարությունների կիրառումը, դասընթացը հաճախորդի պահանջներին հարմարեցնելու կարողությունը և դասավանդման երկար տարիների փորձ ունեցող բարձրակարգ մասնագետները:

18 տարվա ընթացքում կուտակած հարուստ փորձը թույլ է տալիս արագ և արդյունավետորեն արձագանքել անհատների մասնագիտական զարգացման կարիքներին, ինչպես նաև աջակցել կազմակերպություններին՝ կադրերի մասնագիտական հմտությունների աճի գործընթացում:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

Էյ Բի Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիան առաջարկում է քննական նախապատրաստական դասընթացներ հետևյալ միջազգային որակավորումների համար.

 

 • PMP® (Project Management Professional), PMI, USA
 • FRM (Financial Risk Manager), GARP, USA
 • ICBRR (International Certificate in Banking Risks and Regulations), GARP, USA
 • Foundation of Financial Risk, GARP, USA
 • CertIA (Certificate in International Auditing), ACCA, UK
 • CertIFR/DipIFR (Diploma in International Financial Reporting), ACCA, UK and etc
 • CMI (Chartered Management Institute) UK
 • European Foundation Certificate in Banking (EFCB) from The European Banking & Financial Services Training Association (EBTN)

ԼԵԶՎԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ

 • Գործարար անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն և հայերեն
 • Ընդհանուր անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն և հայերեն
 • Լեզվական դասընթացներ հատուկ նպատակների համար (իրավական, ֆինանսական, բժշկական և այլն)
 • Քննական նախապատրաստական դասընթացներ

Լեզուների դասընթացները ինտերակտիվ  ուսուﬓական գործընթացի և արդի ﬔթոդների շնորհիվ զարգացնում են չորս լեզվական հմտությունները (կարդալ, լսել, գրել և խոսել):

Շնորհիվ յուրահատուկ մշակված ուսումնական նյութերի և մասնագետների,  ովքեր անցնում են շարունակական մասնագիտական ​​զարգացման ծրագրեր, ինչպես նաև էլեկտրոնային ուսուցման հարթակի, որտեղ ուսանողը լիովին տիրապետում է իր ուսումնական գործընթացին, Այ Էյ Բի Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիան ապահովում է յուրաքանչյուր ուսանողի հաջողությունը:

ԲԻԶՆԵՍ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ


Այ Էյ Բի Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիան  առաջատարն է Հայաստանում` առաջարկելով  հատուկ մշակված Բիզնես անգլերենի դասընթացներ հանրային և մասնավոր հատվածի համար:

Բիզնեսի վերապատրաստման դասընթացների նպատակն է վերազինել մասնակիցներին արդի գործնական գիտելիքներով, որը նպաստում է մասնագիտական ​​հմտությունների բարելավմանը եւ բարձրացնում աշխատանքի արդյունավետության ցուցանիշը: Այ Էյ Բի Բիզնեսի Միջազգային Ակադեմիայի բիզնես դասընթացների բաժինն առաջարկում է ընդհանուր կառավարման, ֆինանսների, հաշվապահության, ռիսկերի կառավարման, նախագծերի կառավարման , ինչպես նաեւ ինքնազարգացման դասընթացների լայն շրջանակ ֆիզիկական անձանց եւ ընկերությունների համար:

 

Industry: Education
Type: LLC/OJSC/CJSC
Date of Foundation: 2001

Number of Employees: up to 50

Location: 2A Agatangeghos Str., 2nd Floor, Yerevan, Armenia

Website

Posted Trainings

Currently there are no trainings from this company

Contacts

2A Agatangeghos Str., 2nd Floor, Yerevan, Armenia
+37493542311