Property Development Company

2637 Page views

6 followers

1 active jobs

13 job history

Industry: Design/Architecture/Construction
Type: LLC/OJSC/CJSC

Location: 2 Vazgen Sargsyan St, Yerevan, Armenia

Website

Active jobs (1)

Մեր մասին

«Փրոփերթի Դիվելոփմենթ Քամփնի» ՓԲԸ-ն (Property Development Company CJSC) իրականացնում է ներդրումներ անշարժ գույքի շուկայում, տրամադրում է նաև կառուցապատման իրականացման և շինարարության անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեռք բերման համալիր ծառայություններ:

Մենք մշտապես մասնագիտանում ենք անշարժ գույքի զարգացման և շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկման ոլորտում, ինչը մեծապես նպաստում է մեր աշխատանքի շարունակական կատարելագործմանը, նոր ու առաջադեմ մոտեցումների կիրառմանը:

Մեր գործունեությունը հիմնված է հեռանկարային դիզայն մշակելու, կայուն զարգացման տեսլականի և պետական ու մասնավոր հատվածների հետ սերտ համագործակցության վրա: Մեր նպատակն է ապահովել կրեատիվ մոտեցում ու ներդաշնակ զարգացում այն բոլոր նախագծերում, որ վստահվում են մեզ:

Մեր առաքելությունը

Մեր առաքելությունն է էկոլոգիապես ներդաշնակ ճարտարապետական հայեցակարգերի մշակումը և կառավարումը` նախագծի սկզբնավորումից մինչև ավարտ կատարվող կայուն ներդրումների շնորհիվ:

Մեր փիլիսոփայությունն է նախագծել ինքնատիպ դիզայնով առևտրային և բնակելի տարածքներ` տեղական և միջազգային ամենաառաջադեմ չափանիշներին համապատասխան:

Մեր փիլիսոփայությունը և տեսլականը հիմնված են մեր հմուտ անձնակազմի բազմակողմանի գիտելիքների, գործարար աշխարհի և ոլորտի մասնագետների հետ ունեցած սերտ կապերի, ինչպես նաև աշխատանքում մշտապես նոր ու արդիական մեթոդների կիրառման վրա, ինչը մեզ համար ապահովում է զարգացման եզակի հնարավորություններ:

Contacts

2 Vazgen Sargsyan St, Yerevan, Armenia
+37410526699