Renshin

13130 Page views

9 followers

0 active jobs

11 job history

«Ռենշին»-ը քաղաքաշինական-ներդրումային ընկերություն է, որի հիմնական ոլորտը բնակելի և առևտրահասարակական, հյուրանոցային համալիրների կառուցապատումն ու հետագա սպասարկումն է, ինչպես նաև ընկերության կողմից կառուցված համալիրների առևտրահասարակական տարածքների վարձակալության հանձնումը: 

 

Industry: Design/Architecture/Construction
Type: LLC/OJSC/CJSC
Date of Foundation: 2003

Number of Employees: up to 50

Location: Փ.Բուզանդ 91, Yerevan, Armenia

Website

Active jobs (0)

Currently there are no active jobs from this company

Contacts

Փ.Բուզանդ 91, Yerevan, Armenia
+37411900100