Ծրագրերի (ֆոնդհայթայթման) պատասխանատու

Deadline: 08 July 2020

Employment term: Contract

Category: Product/Project Management

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Ծրագրերի (ֆոնդհայթայթման) պատասխանատուն իրականացնելու  է Միության կանոնադրական նպատակներից բխող ծրագրերի առաջարկների նախագծումը, ինչպես նաև այլ աղբյուրներից ֆոնդհայթայթումը:

Job responsibilities

Ծրագրերի առաջարկների մշակում

 • Հետևել Հայաստանում և Հայաստանից դուրս գործող տարբեր դոնոր կազմակերպությունների ծրագրերի առաջարկներ ներկայացնելու հայտարարություններին:
 • Ըստ ներկայացված չափորոշիչների և Միության առաքելությանը համապատասխան կազմել դրամաշնորհային ծրագրերի առաջարկներ (ներառյալ աշխատանքային պլան, տրամաբանական աղյուսակ/logframe և ցուցիչներ)՝ Միության ղեկավարության հետ խորհրդակցելու և քարտուղարկության մյուս անդամներից համապատասխան տվյալներ ստանալու միջոցով:
 • Վարել նամակագրություն հնարավոր դոնորների հետ, հնարավոր դոնորներին ներկայացնել Միության մասին հավելյալ փաստաթղթեր:

Կազմակերպության ֆինանսական կայունության ապահովմանն ուղղված գործողություններ

 • Ֆինանսական կայունության և ֆոնդհայթայթման պլանի մշակում,
 • Ֆինանսական կայունության և ֆոնդհայթայթման պլանի իրականացման ապահովում, պարբերական մշտադիտարկում, վերանայում և գնահատում,
 • Շարունակական աշխատանք առկա ֆինանսական աղբյուրների հետ, գործընկերային հարաբերությունների ամրապնդում,
 • Ինքնաֆինանսավորման նոր մեխանիզմների ստեղծում, առկա մեխանիզմների կատարելագործում:

Խորհրդատվություն

 • Միության անդամ համայնքների ֆոնդհայթայթման կարողությունների զարգացման նպատակով դասընթացների կազմակերպում և վարում։
 • Անհրաժեշտության դեպքում աջակցության ցուցաբերում անդամ համայնքներին՝ ծրագրային առաջարկների պատրաստման հարցում:

Required qualifications

Պահանջվող որակավորում

 • Համապատասխան կրթություն, ցանկալի է տնտեսագիտության, ֆինանսների կառավարման ոլորտում:
 • Տարբեր դոնոր կազմակերպությունների պահանջներին համապատասխան ֆինանսավորում ստացած ծրագրերի առաջարկներ մշակելու կարողություն և 2 տարվա աշխատանքային փորձ, այդ թվում նաև անգլերենով:
 • Ֆոնդհայթայթման դասընթացներ կազմակերպելու փորձ:
 • Դոնորների հետ հարաբերություններ պահպանելու գերազանց հմտություն:
 • Բազմաբնույթ պարտականություններ կատարելու, նախաձեռնություն ցուցաբերելու և սահմանված ժամկետներում արդյունավետ աշխատելու կարողություն և համապատասխան փորձ:
 • Գրավոր և բանավոր հայերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն, ռուսերենի լավ իմացությունը ցանկալի է:
 • Հայաստանի համայնքների, կառավարության, տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքային փորձը ցանկալի է:

Required candidate level: Not defined

Salary: Պայմանագրային (կսահմանվի անհատական որակավորման համապատասխան)

Additional information

Հետաքրքրված թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց դիմումները  [email protected]  էլ-hասցեով, ներառյալ.

 • Ինքնակենսագրությունը (CV)` նշելով նման առաջադրանքներում ունեցած փորձը:
 • Հետաքրքրվածության նամակ` նշելով նման առաջադրանքներում ունեցած փորձը:

You can apply online via staff.am or follow the below application procedure.

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

Project management

Fundraising

Soft skills

Personal branding

Negotiation skills

Written communication skills

Time management

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://www.caa.am/

Phone: (010) 574-501

Address: 0025, Չարենցի 1, 2-րդ հարկ, Yerevan, Armenia

Find The Communities Association of Armenia on social media