Deputy director for economy

Deadline: 25 March 2021

Employment term: Permanent

Category: Administrative/office-work

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Կազմակերպել հիվանդանոցի տնտեսական (կառուցապատման, ընթացիկ վերանորոգման) աշխատանքները, և ապահովել ենթակառուցվածքների (էլեկտրականություն, կոյուղի, ջրամատակարում, թթվածնի մատակարարում և այլն) անխափան աշխատանքը

Համակարգել տնտեսական/օժանդակ անձնակազմի գործունեությունը, ապահովել գույքի պատշաճ պահպանման և վերանորոգման գործընթացը

Job responsibilities

Կազմակերպել հիվանդանոցի տնտեսական (կառուցապատման, ընթացիկ վերանորոգման) աշխատանքները, և ապահովել ենթակառուցվածքների (էլեկտրականություն, կոյուղի, ջրամատակարում, թթվածնի մատակարարում և այլն) անխափան աշխատանքը

Համակարգել տնտեսական/օժանդակ անձնակազմի գործունեությունը, ապահովել գույքի պատշաճ պահպանման և վերանորոգման գործընթացը

Required qualifications

Բարձրագույն կրթություն,

ինժեներական, շինարարական աշխատանքների տիրապետում, վերահսկման ձորձ

կազմակերչական/առաջնորդական հմտություններ,

նախաձեռնման կարողություններ,

համակարգչի տիրապետում

Լեզուների իմացությունը դիտվում է որպես առավելություն

Required candidate level: Senior

Salary: 180 AMD - 220000 AMD Net

Additional information

Аpply online via staff.am and follow entire application process.

Professional skills

Construction supervision

Construction work management

Soft skills

Leadership skills

Problem solving 

Logical thinking

Proactive

Sense of responsibility

Innovative

Share this job via your favorite social media channel.