Experienced accountant in Spitak

Deadline: 12 June 2022

Employment term: Permanent

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Spitak

Job description:

Սպիտակի հաշվապահական հաշվառման գրասենյակը փնտրում է փորձառու հաշվապահ՝ մեր թիմին միանալու համար։

Job responsibilities

 • Հաշվապահական հաշվառման վարում, հաշվետվությունների ժամանակին կազմում ու համապատասխան մարմիններին ներկայացում:
 • Ընթացիկ հաշվապահական աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում:
 • Հաճախորդների դեբիտորների և կրեդիտորների հաշվառում:
 • ԱԱՀ-ի և շահութահարկի հաշվառում և ստուգում:
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում:

Required qualifications


 • Կրթական աստիճան (առնվազն բակալավրի կոչում) հաշվապահության, ֆինանսների բնագավառներում
 • Առնվազն 3 տարվա փորձ
 • MS Office-ի (հատկապես Excel) գերազանց իմացություն, վերլուծական հմտություններ
 • Հարկային օրենսդրության իմացություն
 • Պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ
 • Համագործակցում/թիմային աշխատանք
 • Գրավոր հաշվետվությունների կազմման հմտություններ
 • Պարտաճանաչություն
 • Կարգապահություն

Required candidate level: Senior

Additional information

Դիմելու համար անհրաժեշտ է լուսանկարով ինքնակենսագրականը ուղարկել [email protected] հասցեին, թեմա դաշտում նշելով հաստիքի անվանումը:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

Armenian tax legislation

Soft skills

Ability to work independently

Personal branding

Negotiation skills

Conflict resolution skills

Customer/service oriented

Analytical skills

Share this job via your favorite social media channel.

Մեր առաքելությունը

Բարելավել Հայաստանի գործարարների տնտեսական բարեկեցությունն ու կյանքի որակը` ապահովելով նրանց համար առավելագույն շահավետ և նվազագույն ռիսկային գործարար պայմաններ։

Մեր առաքելության իրականացման ուղիներն են.

Հաշվապահական և հարկային հաշվառմանն առնչվող`

 • Ռիսկերի և հատուցումների բացահայտում, խնդիրների լուծման առաջարկների և խորհուրդների տրամադրում,
 • փաստաթղթաշրջանառության գործընթացներից ու մասնագիտական պատասխանատվությունից ազատում,
 • օրինական շահերի պաշտպանություն:

View more

View Less

Մեր առաջնահերթությունները

 • Բարձրորակ և մատչելի ծառայություններ
 • Հաճախորդների խնդիրների ամբողջական լուծումներ
 • Հաճախորդների վստահություն և համակրանք
 • Թիմի անդամների արժեքային համակարգ
 • Թիմի անդամների առողջություն և տրամադրություն
 • Թիմի անդամների սոցիալական  հմտություններ
 • Թիմի անդամների մասնագիտական հմտություններ
 • Թիմի անդամների մոտիվացիա և նվիրվածություն
 • Պետական և հանրային շահ
 • Ընկերության բարձր վարկանիշ
 • Ընկերության կայուն եկամուտ

View more

View Less

Մեր արժեքները

 • Ազնվություն
 • Բարիություն
 • Անկեղծություն
 • Բարեխղճություն
 • Արդարություն
 • Օբյեկտիվություն
 • Հուսալիություն
 • Պատասխանատվություն
 • Կարգապահություն
 • Թափանցիկություն
 • Գաղտնապահություն
 • Համարձակություն
 • Նպատակամետություն
 • Նախաձեռնողականություն
 • Պատրաստակամություն
 • Հոգատարություն
 • Հանդուրժողականություն
 • Հետևողականություն
 • Ինքնակրթություն
 • Աշխատասիրություն
 • Արհեստավարժություն
 • Նորարարություն

View more

View Less

Photo Gallery

Benefits

Teambuilding and corporate events
Business trips
Parental Leave

Contact details

Phone: +37411600000

Address: Երևան Վաղարշյան 12, Yerevan, Armenia